Kokrekommendation ingen ovanlig åtgärd i kommunerna

Eskilstuna

Eskilstuna är långt ifrån den enda kommunen i landet som tvingas införa kokningsrekommendationer av dricksvatten.

— Det är verkligen inte ovanligt. De senaste fem åren har det pendlat mellan 20 och 30 tillfällen per år i Sverige, säger Christina Forslund, statsinspektör på Livsmedelsverket.

En kokningsrekommendation behöver inte vara ett mått på dålig vattenkvalitet. Vid ungefär hälften av fallen används åtgärden i förebyggande syfte, till exempel vid ett planerat ingrepp i VA-systemet i samband med planerade åtgärder på ledningsnätet.

— Däremot är det ju alltid en olägenhet för konsumenten, säger Christina Forslund.

Det är dricksvattenproducenten som är ansvarig för att dricksvattnet i kranen har god kvalitet och är säkert att dricka, det vill säga uppfyller kraven i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten. Dricksvattenföreskrifterna reglerar hanteringen av dricksvatten från att råvattnet pumpas in i vattenverket. I föreskrifterna finns bland annat krav på dricksvattenberedningen och hur distributionsanläggningen ska underhållas och skötas samt kvalitetskrav i form av gränsvärden för det dricksvatten som senare tappas ur kranen hos konsumenterna.

— Kontrollansvaret för dricksvattenanläggningarna ligger hos den kommunala kontrollmyndigheten.

Hur länge kokningsrekommendationerna kvarstår i olika kommuner har varierat stort. När Skellefteå drabbades dröjde det fem månader innan invånarna kunde dricka vatten direkt ur kranen.

Läs också

( 13 st )

Läs mer om dessa ämnen

BakterielarmetDricksvatten
Relaterat

Mest delat denna vecka