Det amerikanska storföretaget Tolman LCC är på väg att köpa 21 hektar mark i logistikparken. Foto:

Kommunen säljer 21 hektar mark i logistikparken

Eskilstuna

Kommunen är på väg att skriva avtal om en markförsäljning i logistikparken värd drygt 48 miljoner kronor. Ett enigt kommunfullmäktige ställde sig på torsdagen bakom upplägget.

Köpare av marken är det amerikanska storföretaget Tolman LLC. Marken det rör sig om är en ombildning av fastigheter inom Eskilstuna logistikpark vid Kjula som tillsammans utgör 210300 kvadratmeter, motsvarande 21 hektar.

David Hofmann, vd på Eskilstuna logistik och etablering AB, är mycket förtegen om affären.

— Det är locket på. Det får inte komma ut någonting förrän affären är klar, säger han.

Vad han däremot kan berätta är att det inte är Tolman LLC själva som kommer att etablera sig i logistikparken.

— Nej, det är en annan aktör som ska in. Vem det är hoppas jag att vi ska kunna berätta om några veckor.

Att det ligger många jobb i potten är dock uppenbart, enligt den sekretessbelagda information som gavs till kommunstyrelsens ledamöter inför torsdagens extrasammanträde tidigt på morgonen, där den kommande storaffären var enda punkten på dagordningen.

I det förslag till beslut som sedan lades fram för att klubbas i fullmäktige senare under torsdagen, får kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att ingå de avtal och överenskommelser som behövs för att fullgöra affären.

I underlaget till fullmäktige framgår att syftet med försäljningen är att köparen ska bedriva verksamhet i enlighet med gällande detaljplan och därmed bidra till ökad sysselsättning i Eskilstuna kommun. Intäkterna från försäljningen ska finansiera de utgifter kommunen haft för att exploatera området i logistikparken.

— Jag kan tyvärr inte säga ett ord mer än vad som framgår av handlingen, säger kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson.

Eskilstuna logistikpark har en total yta på 300 hektar. Under senare tid har ett flertal etableringar presenterats. Hit hör logistikföretagen DHL, Frode Laursen och TT-logistik. I januari stod det klart att entreprenadföretaget Farment AB köper mark för att bygga en industrihall. Och sedan en tid tillbaka pågår bygget av e-handelsföretaget Sportamores nya lager, där även Kitchen time ska hyra in sig.

Läs mer om dessa ämnen

LogistikcentrumEkonomi/FöretagPolitik