MDH:s nya högskolecampus i Eskilstuna håller som bäst på att byggas i korsningen av Drottninggatan och Hamngatan i centrala Eskilstuna.

Kommunen satsar miljoner på högskolan

Eskilstuna

Eskilstuna kommun och Landstinget Sörmland ger sig in i en gemensam satsning på utbildningsutbudet inom digitalisering och IT på Mälardalens högskola, MDH.

Tanken är att kommunen och landstinget ska skjuta till medel under tre år för att stärka högskolans forskning och utveckla befintligt utbildningsutbud med inriktning mot digitalisering och IT.

Enligt kommunen och landstinget är satsningen, som går under namnet Sörmlandskontraktet, historisk och ska vara särskilt anpassad till de behov och krav på digital kompetens som finns i regionen.

– Det här är en oerhört viktig och strategisk satsning på högskolan. Den är nödvändig för att vår lokala arbetsmarknad och dess näringsliv ska kunna utvecklas men också för att högskolan ska kunna erbjuda utbildning som är unik i landet, säger Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna, i ett pressmeddelande.

Eskilstuna kommun bidrar med sju miljoner kronor under 2018. Därefter är planen att kommunen och landstinget tillsammans "växlar upp" satsningen som enligt önskemål ska omfatta 300 studenter per år.

Fokus kommer bland annat att ligga på produktionsteknik mot industrin, hälsorobotik, ekonomi mot digital hälsoutveckling och sjuksköterskeutbildning med inriktning mot informatik/e-hälsa.

– MDH har en omfattande handlingsplan för digitalisering redan idag. I och med den här satsningen får vi möjlighet att snabbt anpassa ett antal utbildningar till de behov som finns och som förutses på framtidens arbetsmarknad. Det ger oss också möjlighet att rekrytera flera forskare med nyckelkompetenser som ytterligare stärker MDH:s forskning och utbildning, säger Paul Pettersson, rektor för Mälardalens högskola, i en kommentar.

Läs mer om dessa ämnen

Mälardalen högskolaEskilstuna kommunLandstinget Sörmland