• 20 nya förskoleplatser i det vita huset bredvid Tunavallens förskola kan bli ett välkommet tillskott i Eskilstunas jakt på barnomsorgslokaler.
  • Foto:
1/

Kommunen vill hyra villa för ny förskola

Eskilstuna

En fastighetsägare i Tunavallsområdet har fått bygglov för att göra om sin villa till förskola. Planen är att Eskilstuna kommun ska hyra lokalen och driva förskolan som ska ha plats för cirka 20 barn.

– Det är klart vi är intresserade, vi letar med ljus och lykta efter lokaler vi kan använda som förskola, säger Marika Lundqvist som är fastighetsplanerare på barn- och utbildningsförvaltningen.

Villan ligger alldeles intill Tunavallens förskola och är cirka 220 kvadratmeter stor med en tomt på knappt 1 000 kvadratmeter.

Marika Lundqvist berättar att planerna ännu är i sin linda.

– Vi har inte tecknat något avtal ännu, utan lugnar oss och ser vad som händer, säger hon.

– Men vi är i stort behov av ytterligare förskolelokaler, särskilt nu under våren.

Nya förskolor är på gång, men kommer inte att vara klara förrän om cirka ett år. Nya förskolan på Nätet innebär ett tillskott med 120 platser och nya förskolan i Skiftinge ytterligare 100 platser.

– Eftersom vi behöver nya platser redan i år tittar vi nu på tillfälliga lokaler. Den aktuella villan ligger bra till i anslutning till Tunavallens förskola.

Den nya förskolan ska, om den blir verklighet, höra till Tunavallens förskola. Det kommer att finnas plats för cirka 20 barn i 4–5-årsåldern. Barnen kommer äta i den befintliga förskolan, där också lämning och hämtning kommer att göras.

Ägaren Mark Kakai berättar att hans företag Dikam Fastigheter AB redan i dag hyr ut andra fastigheter till kommunen. Hans avsikt var att hyra ut huset som bostad.

– Men kommunen ville ha den för förskoleverksamhet, säger Mark Kakai.

Detaljplanen för området anger bostadsändamål. Därför krävs bygglov för ändrad användning.

Flera grannar är emot planerna på att inrymma en förskola i villan. De oroar sig dels för höjda ljudnivåer och dels för ökad trafik.

Stadsbyggnadsnämnden har ändå beslutat att bevilja tillfälligt bygglov för en tidsperiod på fem år.

– Nämnden kan besluta om en annan markanvändning än vad detaljplanen anger, säger Sarita Hotti (S), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

– Vid invändningar får vi väga allmänintresset mot enskildas. I det här specifika fallet väger behovet att barnomsorgsplatser tyngre. Vi har fått signaler om att Eskilstuna inte kommer klara kravet på förskoleplats inom fyra månader om vi inte hittar fler lokaler.

För att möta oron om höjda ljudnivåer utlovas att ett plank ska sättas upp runt gården om det behövs.

Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet i stadsbyggnadsnämnden. Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen som första instans, och därefter mark- och miljödomstolen.

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

Eskilstuna kommunFörskolabarn och familj skola
Relaterat