L befarar: Löneprinciperna för lärarna inskränker deras yttrandefrihet

Eskilstuna

Liberalerna har genom facket fått kännedom om att många lärare inte vågar prata om bland annat tung arbetsbelastning i skolorna. Det vill partiet att kommunen gör något åt.

Enligt L är det lönesättningen som gör att lärarna inte är öppna om missförhållanden på sina arbetsplatser:

– I lärarnas löneprinciper finns det nämligen ett kriterium som fastställer att man ska vara en "god ambassadör" för kommunen. Vad som kännetecknar en "god ambassadör" framgår inte, utan används godtyckligt och på ett sådant sätt att lärare som anses "jobbiga" får svårare i en löneförhandling.

Liberalerna anser att det här i praktiken är en inskränkning av lärarnas yttrandefrihet, något som partiet menar är en viktig rättighet på en offentlig arbetsplats som ska präglas av demokratiska principer.

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Stefan Krstic (L) att löneprinciperna ses över så att de inte skapar en konflikt med yttrandefriheten.

Läs också

( 10 st )

Läs mer om dessa ämnen

Eskilstuna kommunLiberalernaKommunalpolitikSkola
Relaterat