"Äldre ska själva få välja vem som kommer över tröskeln till deras hem", säger Liberalernas gruppledare Niklas Frykman. Foto:

L-förslag om valfrihet inom hemtjänsten ska utredas

Eskilstuna

Liberalernas förslag om att införa valfrihet inom hemtjänsten ska utredas. Det beslutade kommunstyrelsen vid sitt möte under tisdagen.

Lagen om valfrihetssystem, LOV, infördes 2008 och reglerar vad som ska gälla för de kommuner och landsting som vill konkurrenspröva verksamheter genom att överlåta valet av utförare till brukaren.

Liberalerna i Eskilstuna lade i februari i år en motion om att införa LOV inom hemtjänsten. Kommunstyrelsens majoritet beslutade under tisdagen att frågan ska utredas.

— Det är en svår fråga. Jag är ju för valfrihet men LOV har i vissa kommuner visat sig vara kostnadsdrivande och jag tycker därför att det bra att först göra en utredning, säger Jari Puustinen (M), kommunstyrelsens vice ordförande.

Liberalernas gruppledare Niklas Frykman menar att M och C har vikt sig ned sig för majoritetspartnern S och begravt frågan om valfrihet i en utredning.

— Äldre ska själva få välja vem som kommer över tröskeln till deras hem. I Eskilstuna är det fortfarande politiker och byråkrater som bestämmer vilken hemtjänst man ska ha. Det tycker vi är fel. Äldre är gamla nog att bestämma själva, säger han.

Sverigedemokraterna gick på Liberalernas linje medan Vänsterpartiet ville avslå motionen helt och reserverade sig mot beslutet om utredning.

Läs också

( 3 st )

Läs mer om dessa ämnen

Eskilstuna kommunLiberalernaHemtjänst
Relaterat