Fullmäktiges beslut att införa tillståndsplikt för tiggeri ogillas av länsstyrelsen som upphäver beslutet. Foto:

Länsstyrelsen upphäver Eskilstuna kommuns tiggeribeslut

Eskilstuna

Tiggeri, eller passiv pengainsamling, stör inte den allmänna ordningen. Därför upphäver länsstyrelsen Eskilstuna kommuns beslut att det ska krävas tillstånd för tiggeri.

– Passiv pengainsamling orsakar inte allvarliga olägenheter eller störningar, säger Karin Bergkvist, chefsjurist på länsstyrelsen.

Högst sannolikt kommer kommunen att överklaga beslutet. Det säger Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande, i en kommentar till Eskilstuna-Kuriren.

Kommunens planer att införa tillståndskrav för tiggare har fått stor uppmärksamhet i landet. Beslutet att ändra i de lokala ordningsföreskrifterna fattades efter en tre och en halv timme lång debatt i Eskilstuna kommunfullmäktige den 14 juni. Länsstyrelsen har nu prövat om beslutet är förenligt med ordningslagen.

– I den utredning som kommunen presenterat framgår det inte att passiv pengainsamling på de platser som anges skulle orsaka allvarliga olägenheter eller störningar i den allmänna ordningen. Det har heller inte hindrat eller stört trafiken. Vi anser att bestämmelsen strider mot ordningslagen och därför har vi upphävt den, säger Karin Bergkvist.

Länsstyrelsen skriver i beslutet att passiv pengainsamling närmast är att jämföra med den som utförs av gatumusiker. Både den som tigger och den som spelar musik tar endast en mindre yta av den offentliga platsen i anspråk. Man hänvisar till förarbetena i ordningslagen där det framgår att det inte fordras något tillstånd för pengainsamling i samband med framförandet av gatumusik i de fall där musikanten endast ställt fram en instrumentlåda eller ett klädesplagg för pengainsamling.

Var det ett svårt beslut att fatta?

– Nej, det kan jag inte påstå, säger Karin Bergkvist.

Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande, är inte förvånad över beskedet från Länsstyrelsen.

– Det kunde sluta på två sätt. Det är inte så att man ramlar av stolen av det här utfallet. Länsstyrelsen är, av min erfarenhet, ganska försiktig eftersom de är första instans, säger han.

Eskilstuna kommun har nu tre veckor på sig att överklaga länsstyrelsens beslut till förvaltningsrätten och kammarrätten.

– Vi får fundera på om vi ska överklaga eller inte. Och det är det högst sannolikt att vi gör. Med tanke på att vi vill se vad en kommun kan och inte kan göra så lär det bli ett överklagande, säger Jimmy Jansson och fortsätter:

– Är det så att det till slut blir nej i sista instans, och det är inte osannolikt, så vet ju både kommunerna i Sverige och Sveriges riksdag vad vi kan och inte kan göra. Och då hamnar bollen hos Sveriges riksdag.

På Eskilstuna stadsmission, som varit en av de hårdaste kritikerna mot förslaget, togs beskedet från länsstyrelsen emot med glädje.

– Vi ifrågasatte redan i vårt remissvar hur kommunen kunde härleda passiv pengainsamling till en ordningsfråga. Därför är länsstyrelsens beslut väntat och logiskt, säger Carolina Bäck, socialchef på Eskilstuna stadsmission.

Vänsterpartiets gruppledare Maria Chergui är också lättad över att kravet på tiggeritillstånd upphävs.

– Det är jättebra. Vi har hela tiden sagt att tillståndskravet är omänskligt och att det inte går att förbjuda fattigdom. Och att majoriteten nu öppnar för ett överklagande ser jag som ren och skär populism, säger hon.

LÄS MER

Här kan du ladda ner Länsstyrelsens beslut i sin helhet:

FIL Länsstyrelsens beslut

Läs också

( 3 st )

Läs mer om dessa ämnen

Eskilstuna kommunTiggeri
Relaterat