Mer idrott och rörelse i skolan kan se olika ut. En variant är en gemensam promenad.

Mer idrott och rörelse i skolan nästa höst

Eskilstuna

Från och med nästa höst får Eskilstunas grundskoleelever mer idrott på schemat. Men det blir inte i form av fler lektioner utan aktiviteter med lek, idrott och rörelse under skoltid.

— Det här är ett bra beslut ur ett folkhälsoperspektiv men också socialt eftersom alla ska vara med på aktiviteterna, säger Lars G Linder (S), vice ordförande i nämnden.

Redan i april beslutade nämnden att mer idrott och rörelse ska införas i skolorna. Under torsdagens sammanträde klubbade politikerna hur det ska genomföras.

Att införa fler idrottslektioner har förkastats eftersom det skulle kräva fler idrottslärare, vilket skulle bli kostsamt. Dessutom är det svårt att få tag i utbildad personal. I stället blir det organiserade aktiviteter utanför den läroplansbundna undervisningstiden, vilket inte kräver legitimerade lärare.

Aktiviteterna ska motsvara 90 minuter per vecka fördelade på tre dagar. På så sätt kommer eleverna få daglig rörelse eftersom de normalt sett också har två schemalagda idrottslektioner varje vecka.

Vilken typ av aktiviteter som anordnas blir rektors ansvar. En informations- och utvecklingsgrupp kommer att kunna bidra med stöd och idéer. Ansvarig för gruppen är Anu Enehöjd som också är utvecklingscoach för grundskolan.

— Men det finns skolor som redan infört det här och kan inspirera, säger hon. I Skjulsta har man till exempel gympa typ Friskis & svettis på morgonen före lektionerna. En annan tanke för de lite äldre är någon form av orienteringspromenad där eleverna kan ta hjälp av digitala verktyg som mobiltelefoner.

Troligtvis kommer eleverna få något längre skoldagar, knappt 20 minuter per dag. Om en del av aktiviteterna kan förläggas till raster behöver inte skoldagen förlängas lika mycket.

På lågstadiet kommer redan anställd fritidshemspersonal ha hand om aktiviteterna. Det innebär att det inte blir någon extrakostnad för kommunen. För årskurs 4–9 måste däremot ytterligare personal anställas. Den kostnaden är beräknad till 3,3 miljoner friskolorna inräknade, eftersom de ska ha samma resurser som kommunala skolor.

— 3,3 miljoner för att få nästan 11 000 barn och ungdomar att röra sig mer är inte mycket pengar, tycker Lars G Linder.

Utökningen av idrott och rörelse i grundskolan kommer att införas till höstterminen 2018.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

Eskilstuna kommunKommunalpolitikskola och utbildning
Relaterat

Mest delat denna vecka