Annika Axelsson, kökschef på Lundbyskolan, välkomnar förslaget till nya riktlinjer för skolmaten. "Vi behöver äta mer vegetariskt", säger hon. Foto:

Mindre kött och mer vegetariskt i Eskilstunas skolor

Eskilstuna
annons

Hälften så mycket kött och dubbelt så mycket vegetariskt. Det är den stora förändringen i ett förslag till nya riktlinjer för maten i Eskilstunas skolor och förskolor.

— Grundtanken är att skapa ett hållbart samhälle, säger Anette Abresparr Åberg som är kostkonsulent inom kommunen.

— Eskilstuna har höga klimatmål och även vi som jobbar med skolmat måste ta vårt ansvar.

I februari i år gav politikerna i barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att se över kommunens riktlinjer för mat och måltider i förskola och skola. Det görs regelbundet. Dagens är från 2014.

Nu finns ett färdigt förslag till nya riktlinjer. Det innebär bland att kött bara kommer att serveras en gång i veckan i stället för två som nu. I stället kommer enbart vegetarisk mat serveras en gång i veckan, i stället för varannan som nu. Även fågel kommer att serveras oftare. Tidigare har eleverna fått fågel en gång i månaden. Nu blir det varje vecka.

— Det är svårare att uppnå bra proteinnivå med vegetariskt, men det har vi koll på, säger Anette Abresparr Åberg.

Bland annat kompenserar man med mjölkprodukter och baljväxter som linser och bönor som har högt proteinvärde.

— Vi måste också se till att servera mat som barnen vill äta.

Det är en av anledningarna till att andelen fågel ökar i skolmaten.

— Eleverna har frågat efter det och då rättar vi oss efter det, säger Anette Abresparr Åberg.

— Dessutom är fågel bättre ur klimatsynpunkt än kött.

Annika Axelsson är kökschef på Lundbyskolan. Hon är positiv till de nya riktlinjerna.

— Vi behöver ät mer vegetariskt och mindre kött. Jämför man med för 30 år sedan har vår köttkonsumtion ökat enormt.

Generellt sett är vegetarisk mat billigare än kött.

— Men väljer man ekologiska och kravmärkta varor blir det dyrare igen. Å andra sidan vet man då att maten är ren och inte besprutad eller konstgödslad.

Lundbyskolan har hög andel ekologisk mat – 70 procent jämfört med cirka 50 i kommunen som helhet.

Annika Axelsson menar också att mycket beror på hur ny mat marknadsförs.

— Jag ser det inte som att vi tar bort saker utan som att vi hittar nya lösningar, säger hon.

I början av terminen brukar Annika Axelsson gå runt i klasserna och prata lite om mat och hur den påverkar vår miljö. Då går kökspersonalen också ut på raster och låter eleverna provsmaka någon nyhet, oftast vegetarisk eftersom målet är att minska andelen kött.

— Då blir de nyfikna och vill testa. Och om en är beredd att göra det följer andra efter.

Barn- och utbildningsnämnden ska ta ställning till förslaget vid sitt sammanträde torsdag 17 augusti.

Nämndens ordförande Jari Puustinen (M) förändringen som en halvering av andelen kött:

— Eftersom det kommer serveras mer fågel handlar det snarare om att vi byter ut rött kött mot vitt kött.

Han flaggar också för att politikerna kommer att göra tillägg till riktlinjerna som inte finns med i tjänstemännens förslag.

— Vi kommer att trycka hårt på att närproducerat och närodlat ska prioriteras. Dessutom kommer försöket med måltidsdryck som alternativ till mjölk och vatten på gymnasiet att permanentas.

Här kan du läsa förslaget i sin helhet.

Så ofta serveras olika råvaror

Under en fyra veckors-period ska matens huvudingrediens serveras så här:

Fisk: minst 4 gånger.

Kött: max 4 gånger.

Fågel: max 4 gånger.

Helt vegetariskt: minst 4 gånger.

Korv: max 2 gånger.

Blodpudding/lever: 2 gånger.

Varje dag serveras minst ett vegetariskt alternativ för den som inte vill äta fisk, kött eller fågel.

Läs också

( 3 st )

Läs mer om dessa ämnen

Eskilstuna kommunFörskolaMatSkola
Relaterat
annons

Mest delat denna vecka