Mohammad Rajabi vill ha sänkt straff - "blev manipulerad av Johanna Möller"

Västerås
annons

Det är inte bara Johanna Möller som överklagar domen som Västmanlands tingsrätt har dömt henne till. Också ex-pojkvännen Mohammad Rajabi som anser att Johanna Möller har manipulerat honom att begå mord, överklagar och vill ha sänkt straff. Han vill dessutom slippa bli utvisad.

I ytterligare två överklaganden som skickades in till tingsrätten i Västmanland på måndagen, sista dagen för att överklaga, förklarar de två advokaterna sina skäl.

Mohammad Rajabis advokat Lars Jähresten skriver i sitt korta överklagande att Mohammad Rajabi har dömts till 14 års fängelse av en oenig tingsrätt.

"Rajabi menar att tingsrätten inte i tillräcklig omfattning beaktat de för honom förmildrande omständigheter som föreligger i målet", skriver Lars Jähresten. Fängelsestraffet bör bli kortare och han ska inte utvisas ur riket, skriver Jähresten.

Som muntlig bevisning åberopar Lars Jähresten film- och ljuduppspelning av tingsrättsförhören med Mohammad Rajabi som enligt honom styrker att det finns förmildrande omständigheter - samt att han blivit manipulerad till gärningarna av Johanna Möller.

Rajabi hänvisar också till det skiftliga rättspsykiatriska utlåtandet för Johanna Möller som visar hennes förmåga att manipulera och utnyttja sin omgivning.

Också Johanna Möllers advokat Amanda Hikes överklagar. Denna överklagan gäller den ersättning hon begärt för sitt arbete med att försvara Johanna Möller.

Tingsrätten beviljade Amanda Hikes drygt 3,2 miljoner kronor i ersättning, en nedsättning jämfört med den summa hon själv begärt. I sin överklagan skriver hon att tingsrätten har gjort fel i bedömningen av hennes arvode och kräver att få det belopp hon yrkade från början. Hon kräver ytterligare drygt 1,4 miljoner kronor, varav drygt 1,1 miljoner avser arbete.

Som skäl anger hon bland annat att målet med att försvara Johanna Möller har varit ovanligt krävande, att uppdraget varit svårhanterligt och att inget annat arbete av någon ekonomisk betydenhet har kunnat utföras under den här tiden. Under tiden hon arbetat med sommarstugemorden har hon inte kunnat åta sig några nya uppdrag, skriver hon bland annat.

Läs mer om dessa ämnen

Arbogamordet
annons

Mest delat denna vecka