Exmaken hittades död i vattnet vid sommarstugan utanför Arboga 2015. Hans död betraktas av tingsrätten som ett mord. Foto:

Mordbevis ifrågasätts - av en av experterna som vittnade

Sommarstugemorden
annons

Den i det närmaste totala avsaknaden av kiselalger i Johanna Möllers exmakes kropp var avgörande för att tingsrätten skulle bedöma hans död 2015 som ett mord, och fälla Möller för anstiftan. Nu ifrågasätts resonemanget - av en av de experter som vittnade under rättegången.

Aftonbladet har pratat med Anders Stehn, forskningsingenjör vid Sveriges Lantbruksuniversitet och ett av de expertvittnen som har hörts i Västmanlands tingsrätt under rättsprocessen. Enligt honom är tingsrättens tolkning alltför vid.

— Avsaknaden av något bevisar ingenting, säger han till Aftonbladet.

Det var under måndagen som tingsrättens dom rörande de uppmärksammade sommarstugemorden föll. Johanna Möller från Eskilstuna fälldes för en rad brott och dömdes till livstids fängelse. Bland annat fälldes hon för anstiftan av mord på exmaken.

I den del av domen som behandlar Möllers exmakes död 2015 slår tingsrätten fast att maken mördades. Avsaknaden av kiselalger i hans kropp ansågs avgörande. Hade han drunknat i Hjälmaren borde det ha kryllat av kiselalger, men endast några enstaka alger hittades. Rätten drar därför slutsatsen att han kvävts eller drunknat i annat vatten.

Riktigt så enkelt är det dock inte, enligt Anders Stehn.

— Antalet kiselalger på den aktuella platsen kan ju variera från en dag till en annan, en dag kan det vara en miljon, nästa dag en enda. Vi kunde ju inte ta prov den aktuella dagen. Det beror på hur mycket det blåser, och det ena med det andra, säger han till Aftonbladet.

I domen skriver tingsrätten att experterna som vittnade under rättegången har sagt att det kryllar av kiselalger i Hjälmaren vid den tid på året då exmaken dog, och att det skulle kunna vara ett bevis för att han mördades. Något Stehn tillbakavisar.

— Det har vi inte sagt. Det är deras tolkning, säger han till Aftonbladet.

Även andra experter har uttryckt farhågor om att hovrätten kan komma att betrakta exmakens död 2015 på annat vis än tingsrätten har gjort. Rättsexperten Sven-Erik Alhem är en av dem.

— Domen är väldigt välskriven, men bevisvärderingen är ingen självklarhet. Det finns utrymme för olika bedömningar, säger han.

Han menar att särskilt delen som behandlar exmakens död är svårbedömd.

— Hade den kommit upp ensam hade det varit ännu svårare. Nu påverkas man möjligen av vad som skett i övrigt. Det är ganska lätt att sätta sig in i hur man som försvarare skulle ha drivit fallet vidare i hovrätten.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

Arbogamordet
Relaterat
annons

Mest delat denna vecka