Marielle Lahti, Miljöpartiets gruppledare.

MP kritiserar slopad KRAV-certifiering

Eskilstuna

Miljöpartiet är skarpt kritiskt till att Eskilstuna kommun slopar KRAV-certifieringen av sina kök.

– Det är som att kasta ut bebisen med badvattnet, säger MP:s gruppledare Marielle Lahti som också är kritisk till hur beslutet fattats.

Eskilstuna-Kuriren rapporterande under torsdagen att inte kommunens kök inte KRAV-certifieras längre. Bakgrunden är att närproducerade livsmedel ska prioriteras före ekologiskt och KRAV. Dessutom kostar själva certifieringen 350 000 kronor om året – pengar som majoriteten menar i stället kan läggas direkt på bra mat.

Enligt kommunalrådet Arne Jonsson (C) vill kommunen helst ha både närproducerat och ekologiskt. Men om inte det finns prioriteras nu närproducerade livsmedel före ekologiska.

KRAV-certifieringen av köken var en fråga som MP drev hårt när partiet ingick i majoriteten med Magnus Johansson som kommunalråd. Miljöpartiet anser fortfarande det är den bästa modellen för uppnå bättre kvalitet och ett hållbarare samhälle.

– Vi är för närproducerade livsmedel, men det finns ingen motsättning mellan närproducerat och KRAV-certifiering, säger Marielle Lahti.

– Tvärtom. Enligt organisationen KRAV höjer certifiering andelen närproducerad mat.

Hon vänder sig också mot att Eskilstuna nu tar bort något som fungerar bra utan att specificera alternativet tillräckligt.

– Vad innebär fortsatt hög andel ekologiskt? undrar hon. Det beror på vem man frågar. Min erfarenhet är att tydliga krav, med procentsatser eller liknande, höjer måluppfyllelsen. Utan är risken att ambitionen får stryka på foten när annat konkurrerar.

Marielle Lahti anser också att begreppet närproducerat är ett diffust begrepp.

– Närproducerat kött kan komma från djur som utfodras med importerad soja som odlats med konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. KRAV-märkningen är en kvalitetssäkring. Vi måste väga kostnaderna mot nyttan.

Miljöpartiet är också kritiskt till hur frågan hanterats.

– Ett sådant här beslut borde beslutas i kommunfullmäktige eftersom det är av principiell betydelse för kommunen. Det är odemokratiskt om beslutet tas bakom stängda dörrar.

Arne Jonsson menar att det faktiskt klubbats i kommunfullmäktige i samband med kompletteringsbudgeten i november.

Det stod dock inte att KRAV-certifiering skulle slopas, utan gömdes i ordalydelsen "närodlat ska ses som norm".

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

Eskilstuna kommunKommunalpolitikMiljöSkolmat
Relaterat