Magnus Arreflod (MP). Foto:

MP vill ha kvar kommunens vindkraftverk

Eskilstuna

MP ser Eskilstuna kommuns fyra vindkraftverk i Sollefteå som en bra investering. Partiet ser inget behov av att sälja – åtminstone inte nu.

Beslutet att Eskilstuna kommun skulle köpa egna vindkraftverk togs när MP ingick i den politiska majoriteten tillsammans med S och V. Som Eskilstuna-Kuriren rapporterat överväger nuvarande SMC-majoritet nu en försäljning.

– Bakgrunden till att vi drev frågan om att investera i vindkraft är Miljöpartiets mål att öka andelen förnybar energi, både lokalt och nationellt, säger Magnus Arreflod som är en av partiets gruppledare i Eskilstuna.

– Miljönyttan gjordes ju i och med att kommunen gick in och investerade så att vindkraftverken byggdes. Nu står de ju där och producerar el. Då är ägarfrågan av mindre betydelse.

Enligt MP bör kommunen dock ha is i magen och inte hasta fram någon försäljning.

– Moderaterna verkar vilja sälja vindkraftverken för säljandets skull. Vi tycker att man i det här läget ska vänta och se.

En fördel med att äga själv är enligt Magnus Arreflod att kommunen har en trygg försörjning av grön el.

– Köper man på den öppna marknaden går priset upp och ner, men på lång sikt jämnar det nog ut sig.

Skulle kommunens vindkraftverk gå med förlust är MP ändå inte främmande för en försäljning på lång sikt.

– Blir det en försäljning tycker vi att pengarna ska användas till andra energi- och miljöinvesteringar, till exempel fler laddstolpar, solceller och energieffektiviseringsprogram, säger Magnus Arreflod.

– Men vi ser inget skriande behov just nu, Eskilstuna har ju stora ekonomiska överskott.

Förnybar energi

Förnybara energikällor är energikällor som hela tiden förnyar sig och som därför inte kommer att ta slut inom en överskådlig framtid. De vanligaste är vatten-, vind-, sol- och bioenergi. Fossila bränslen som kol, olja och naturgas räknas inte som förnybar energi. Inte heller kärnkraft.

Källa: Wikipedia

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

Eskilstuna kommunMiljöpartietMiljöVindkraft
Relaterat