Foto:

Nedfallna träd blockerar väg

Eskilstuna

Väg 53 från cirkulationsplats Stenkvista till Vasaplan var helt avstängd i båda riktningarna.

På grund av nedfallna träd blockerades framkomligheten totalt på väg i höjd med Lilla Nyby.

Vägen förväntades vara avstängd fram till 17.30. Men redan 16.30 var träden undanröjda och det rådde åter full framkomlighet.

Läs mer om dessa ämnen

olycka