En barnvagn får inte förvaras i trapphus. Från den 1 december skärper Kommunfastigheter kraven och inför nolltolerans. Foto:

Nolltolerans mot barnvagnar i trapphus

Eskilstuna

Kommunfastigheter skärper kraven och inför nolltolerans mot att förvara barnvagnar och andra föremål i trapphus.

– Vi har nog varit lite för snälla med det här tidigare, säger Gerd Sahlberg, förvaltare på det kommunägda bostadsbolaget.

Från och med den 1 december är det inte längre tillåtet för Kommunfastigheters hyresgäster att förvara några som helst föremål i trapphusen. Det gäller allt från barnvagnar och cyklar till dörrmattor. Rullatorer kan undantas men då krävs ett särskilt tillstånd.

– Vi har sett över våra rutiner och haft en dialog med räddningstjänsten. Trapphusen ska vara fria från brännbart material och ska inte heller kunna utgöra ett hinder vid utrymning. Vi gör det här för att skapa en säkrare boendemiljö för våra hyresgäster, säger Gerd Sahlberg på Eskilstuna Kommunfastigheter.

Efterlevnaden av att de nya reglerna följs ska ske med fastighetsskötarnas hjälp.

– Om de ser något lägger de en lapp till att börja med. Det gäller att få bort saker så att vi inte riskerar en brand. Vi har nog varit lite för snälla med det här tidigare, säger hon.

De skärpta kraven har väckt en hel del reaktioner på sociala medier.

"Var ska man förvara barnvagnen när det inte finns något förråd", frågar sig en av bolagets hyresgäster.

– Exakt hur man ska göra om det saknas förråd får vi titta på från fall till fall, säger Gerd Sahlberg.

På räddningstjänsten i Eskilstuna applåderar man Kommunfastigheters nya linje.

– Det är jättebra att Kommunfastigheter förtydligar vad som gäller för sina hyresgäster. Det får inte förvaras brännbart material i trapphusen, det är alldeles solklart. Trapphuset ska vara skyddat som utrymningsväg för alla lägenheter, det ska inte finns något där, det är inte okej, säger Camilla Dahlén, biträdande chef vid räddningstjänsten i Eskilstuna.

Brand i trapphus

Även vid en mindre brand kan ett trapphus vara fyllt med tjock, giftig rök redan efter några minuter. Skulle utrymning av huset behöva ske, blir de boende då hänvisade till fönster och balkonger. Brännbart material typ barnvagnar, tidningsbuntar och byggmaterial får därför inte förvaras i trapphus, oavsett hur det placeras.

Källa: MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Läs också

( 4 st )

Läs mer om dessa ämnen

Eskilstuna KommunfastigheterRäddningstjänstenBostadbrand
Relaterat