• Sofie Liedberg är projektledare på Tjejjouren Meja och en av dem bakom uppstartandet av ungdomsjour. Foto:
  • Foto:
1/

Nu blir Tjejjouren Meja stöd även för killar

Eskilstuna

I januari söker Tjejjouren Meja volontärer för att bli en ungdomsjour och kunna utöka verksamheten med utbildningar och stödfunktioner för killar.

Tjejjouren Meja i Eskilstuna har i över tio år arbetat med att bekämpa våld mot kvinnor och verkat för ett jämställt samhälle som en del av Kvinnojouren MOA.

Nu vill de ta steget över till att bli ungdomsjour för att kunna arbeta med både tjejer och killar i syfte att öka kunskapen kring jämställdhet, våld och machokultur.

Som ungdomsjour vill organisationen Meja öka sitt arbete och satsa mer på utbildningar som inte enbart riktar sig mot tjejer. Sofia Liedberg, projektledare för Tjejjouren betonar vikten med att rikta fokus mot killar och inte bara tjejer. Nu vill Tjejjouren Meja finnas där för hjälpsökande killar i form av både stödchatt och arbete ute i samhället på fritidsgårdar och skolor, något som tidigare varit svårt på grund av för få volontärer.

– Behovet av att lära ut om övergrepp, samtycke och machokultur på fritidsgårdar och skolor som riktar sig åt killar och inte enbart tjejer har ökat, säger Sofia Liedberg.

En generell efterfrågan om annat fokus i andra föreningar har också lett till att Tjejjouren Meja i år tar steget över till att bli en egen ungdomsjour.

Vad kommer ni att arbeta med i ungdomsjouren som är annorlunda från idag?

– Vi kommer att rikta fokus på alla och inte bara tjejer i arbetet som stödverksamhet och utbildning på skolor kring bland annat machokultur, säger Sofia Liedberg.

Beroende på hur många som söker sig som volontärer kan vi utveckla arbetet med chattkontakt och ta emot hjälpsökande från fler håll.

Just nu består Tjejjouren Meja av cirka 23 volontärer.

Tjejjouren Meja

Tjejjouren Meja är en stödorganisation som arbetar för att förebygga våld och eftersträva ett jämställt samhälle genom föreläsningar och samarbeten med skolor och föreningar. Meja agerar stödverksamhet i form av chatt och mail som bemannas av volontärer. Utöver föreläsningar anordnar Tjejjouren Meja workshops, tjej- och killgrupper samt andra projekt som når ut till nästan 2000 elever.

Läs mer om dessa ämnen

EskilstunaTjejjouren MejaJämställdhet