Foto:

Ökning av medicinmissar inom hemtjänsten

Eskilstuna

Under årets sju första månader har personal inom hemtjänsten i Eskilstuna missat att dela ut medicindoser vid över 400 tillfällen. Det visar en granskning som Radio Sörmland gjort.

Vid 446 tillfällen från januari till juli i år har hemtjänstpersonal i Eskilstuna inte gett patienter/brukare den medicin de är ordinerade. Det handlar om allt från lugnande medel till insulin och antibiotika. Motsvarande siffra under samma period föregående år var 281, en kraftig ökning av avvikelser, som ledningen inom vård- och omsorgsförvaltningen ser allvarligt på.

– Vad vi kan se har våra brukare generellt fått den vård och omsorg de ska ha. Men avvikelserna har ökat inom delar av hemtjänsten och det är något vi måste arbeta med, säger förvaltningschef Johan Lindström i ett pressmeddelande.

Han konstaterar att situationen varit ansträngd för hemtjänstverksamheten under sommaren. Orsakerna till detta tillskrivs värmeböljan, en låg bemanning, ett nytt planeringssystem samt den omorganisation som genomfördes under våren. Nya arbetssätt har införts och fyra hemtjänstområden har efter politiska beslut om upphandling gått över till det privata bolaget Attendo.

– Vår bild är att det har varit mycket ansträngande för våra medarbetare under sommaren. Det beror givetvis på att det har varit svårt att hitta tillräckligt med sommarvikarier. Men även på att det förändringsarbete vi genomfört under våren inte riktigt hunnit sätta sig i vissa hemtjänstområden, säger Johan Lindström.

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

Eskilstuna kommunHemtjänstÄldreomsorg
Relaterat