Vårdcentralen City i Eskilstuna. Foto:

Ökning av samtal till vårdcentralerna

Eskilstuna

En liten ökning av antalet telefonsamtal till vårdcentralerna kan konstateras efter larmet om bakterier i dricksvattnet.

— Det är en del som ringer och är oroliga, säger Ylva Carlsson, vårdenhetschef på vårdcentralen City.

Någon ökning av antalet magsjuka patienter har inte märkts av på någon av de vårdcentraler tidningen varit i kontakt med. Däremot är det fler än vanligt som hör av sig på telefon.

— Ja, det är något fler än vanligt som ringer men det handlar inte om någon kraftig ökning. Vi bedömer varje persons situation utifrån de symtom de beskriver. Många av de som ringer verkar inte må direkt dåligt men uppger att de känner obehag i magen. Andra ringer för att de är oroliga. Någon har haft diarré, någon har haft kräkningar men ingen har varit allvarligt sjuk, säger Ylva Carlsson på vårdcentralen City.

Även på vårdcentralen Achima Care Fristaden har personalen känt av ett visst ökat tryck efter bakterielarmet. Under torsdagen fick vårdcentralen ett tiotal telefonsamtal från personer som var oroliga. Ingen av dem som ringt har emellertid visat något tecken på att vara sjuk till följd av bakterierna.

— Det har mest varit allmänna frågor och det verkar inte vara så att folk har blivit sjuka. Men vi har märkt av oron, säger Björn Siösteen, verksamhetschef och läkare vid Fristaden.

Vad ger ni för råd om någon skulle insjukna?

— De som är allmänpåverkade tar vi hand om eller skickar vidare. Annars ger vi samma råd som alltid vid magsjuka, att till exempel ta resorb om man har diarré. Det är viktigt att man får i sig vätska, säger Ylva Carlsson.

Läs också

( 3 st )

Läs mer om dessa ämnen

EskilstunaBakterielarmet
Relaterat

Mest delat denna vecka