I praktiken innebär det att ersättningen höjs från 19 620 till 33 450 kronor per månad – en höjning med 13 830 kronor. Foto:

Ordförandena i kommunens bolag får nästan 14 000 kronor mer i månaden

Eskilstuna

En ökad arbetsbelastning gör att ordförandena i bland annat Kommunfastigheter och Eskilstuna energi och miljö väntas få en rejäl ökning i lönekuvertet varje månad.

– Det är stora bolag som omsätter flera miljarder, säger Alf Egnerfors (S), ordförande i arvodeskommittén i Eskilstuna.

På tisdagens kommunstyrelsemöte ställde sig politikerna bakom arvodeskommitténs förslag till en höjning av arvodena.

Arvodena utgår från det så kallade riksdagsmannaarvodet, alltså vad en genomsnittlig riksdagspolitiker tjänar.

Den nivån har nyligen höjts med 1 500 kronor från 65 400 till 66 900 kronor i månaden.

Det betyder alltså att även politikerna i Eskilstuna indirekt får höjd ersättning.

Arvodeskommitténs förslag är att arvodet för ordförandena i kommunens bolagsstyrelser ändras från 30 till 50 procent av riksdagsmannaarvodet.

– Vi har tyckt att det varit lågt värderat ganska länge. Det är stora bolag som omsätter flera miljarder, säger Alf Egnerfors (S), ordförande i arvodeskommittén.

Då tycker jag att man ska ha en rimlig betalning.

Han menar att Eskilstuna inte sticker ut bland andra kommuner i jämförbar storlek, utan att kommunen ligger i mittenspannet.

– Jag skulle säga att ordförandenas uppdrag i bolagsstyrelserna är i paritet med de som sitter som ordförandena för nämnderna om man ser tidsmässigt vad de lägger ner på sina uppdrag. Då tycker jag att man ska ha en rimlig betalning, säger Alf Egnerfors.

Innan förslaget blir godkänt måste även kommunfullmäktige ge grönt ljus. I så fall gäller de nya arvodena från och med den 1 januari.

I praktiken innebär detta att ersättningen höjs från 19 620 till 33 450 kronor per månad – en höjning med 13 830 kronor.

Vice ordförande får 16,7 procent av riksdagsmannaarvodet.

Kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S) kommenterar förslaget med att de försöker följa den oberoende kommittén, för att politikerna inte ska kunna bestämma sina egna ersättningar.

– Det är en viktig princip. Sedan har de kommunala bolagen vuxit väldigt mycket i ekonomisk omsättning de senaste åren.

– Det kräver mycket mer arbete av de som är förtroendevalda. Man blir då kanske tvungen att lägga en privat karriär åt sidan för att koncentrera sig fullt ut på att styra bolagen, säger Jimmy Jansson.

Det är onödiga kostnader som sticker i min medborgarögon.

Men det är inte alla som håller med.

Ingrid Escobar, politisk vilde och 3:e vice ordförande i kommunstyrelsen, är besviken över höjningen.

– Det är onödiga kostnader. Det är inte en skälig arvodeshöjning sett till vad själva uppdraget är. Det sticker i min medborgarögon, säger hon.

Var hade pengarna kunnat användas i stället menar du?

– De hade kunnat stoppas in i välfärden. Man kan anställa fler lärare, extra personal inom äldreomsorgen eller stötta socialsekreterare som i dag går på knä. Helt enkelt mer resurser till kärnverksamhet än till giriga politiker som vill ha högre månadsarvoden, säger Ingrid Escobar.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

Eskilstuna kommunEskilstunaEkonomiPolitiker
Relaterat