Kommunhuset i Eskilstuna.

Politiska toppuppdrag klubbades snabbt – här är listan

Eskilstuna

Trots en stundtals skarp debatt under hösten kring fördelningen av oppositionens uppdrag i politiska nämnder kunde frågan klubbas igenom snabbt i kommunfullmäktige.

Efter valet bildade V, MP, L och KD en valkartell för att stärka sina möjligheter att få politiska topposter i politiska nämnder. Kartellen och SD blev lika stora.

SD ansåg att uppdrag som vice ordföranden till exempel skulle delas lika mellan de båda oppositionsblocken.

Valkartellen ansåg att majoriteten borde rösta så att SD utestängdes. Något som S, M och C inte ställde upp på.

Under en period såg det ut som om det skulle bli en långdragen lottning om uppdragen under kommunfullmäktige. Men till slut kunde oppositionspartierna komma överens.

Bara SD:s gruppledare Kim Fredriksson gjorde ett egentligt inlägg under sammanträdet – och det när beslutet redan klubbats.

– Jag vill rikta ett stort tack till samtliga partier för att vi kunnat komma överens och därmed undgått ett lotterifullmäktige som kunde ha pågått i flera dagar, framförde han.

– Ett särskilt tack vill jag rikta till V som trots hårdföra ord i media har kommit till diskussionsbordet för att lösa detta. I dag är demokratin vinnare och väljarnas röster har gett avtryck.

Toppuppdragen i nämnderna

Kommunstyrelsen: Ordförande Jimmy Jansson (S), 1:e vice ordförande Sarita Hotti (S), 2:e vice Jari Puustinen (M), 3:e vice Kim Fredriksson (SD).

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden: Ordförande Jari Puustinen (M), 1:a vice Majo Kuusikoski (S), 2:e vice Charlott Elf (SD).

Socialnämnden: Ordförande Göran Gredfors (M), 1:a vice Nina Tuncer (S), 2:e vice Lotta Jonsson (KD).

Stadsbyggnadsnämnden: Ordförande Sarita Hotti (S), 1:e vice Ulf Westerberg (M), 2:e vice Maria Chergui (V).

Kultur- och fritidsnämnden: Ordförande Marie Svensson (S), 1:e vice Muhammed Tahsin (M), 2:e vice Mikael Strömberg (SD).

Miljö- och räddningstjänstnämnden: Ordförande Geerth Gustavsson (S), 1:e vice Ulf Ståhl, 2:e vice Erika Rydja Sandvik (L).

Torshälla stads nämnd: Ordförande Lars-Göran Karlsson (S), 1:e vice Lillemor Nordh (C), 2:e vice Peter Laufer (SD).

Vård- och omsorgsnämnden:Ordförande MIkael Edlund (S), 1:e vice Filip Rundström (M), 2:e vice Maria Forsberg (V).

Förskolenämnden: Ordförande Björn Larsson (S), 1:e vice Rafal Wisniewski (M), 2:e vice Stefan Krstic (L).

Grundskolenämnden: Ordförande Mona Kanaan (S), 1:e vice Madeléne Tannarp (M), 2:e vice Antong Berglund (SD).

Gymnasienämnden: Ordförande Robin Tannarp (M), 1:e vice Josefine Helleday (S), 2:e vice Mikael Nygren (SD).

Servicenämnden: Ordförande Arne Jonsson (C), 1:e vice Ann Berglund (M), 2:e vice Linus Lakso (MP).

Läs också

( 3 st )

Läs mer om dessa ämnen

Eskilstuna kommunKommunalpolitik
Relaterat