Realgymnasiet vill starta en fordonsutbildning i Eskilstuna men Skolinspektionen säger nej. Nu överklagar skolföretaget beslutet.

Realgymnasiet överklagar beslut om fordonsutbildning

Eskilstuna

Skolinspektionen sa nej till Realgymnasiets ansökan om att starta ett fordonsprogram. Nu går friskolföretaget vidare och överklagar beslutet till Förvaltningsrätten.

Realgymnasiet har bedrivit gymnasieutbildning inom naturbruksprogrammet i Eskilstuna sedan 2008. Huvudmannen, Lärande i Sverige AB, har ansökt om att även få starta ett fordonsprogram som är inriktad på personbilar. Utbildningen är lärlingsbaserad och drivs i samarbete med ett antal tunga aktörer inom fordonsbranschen. Tanken var att erbjuda fem elever plats med start höstterminen 2018. Men Skolinspektionen avslog ansökan, bland annat efter att Eskilstuna kommun i sitt remissvar avstyrkt en etablering.

Till årets antagning hade 39 elever sökt kommunens fordonsprogram som sitt förstahandsval. Kommunen anser att en ny etablering skulle utgöra ett ekonomiskt risktagande för båda utbildningsanordnarna. Skolinspektionen motiverar sitt avslagsbeslut på att en etablering vid Realgymnasiet skulle kunna innebära att kommunen på sikt kan tvingas lägga ned sin utbildning.

Lärande i Sverige skriver i sin överklagan till Förvaltningsrätten i Stockholm att Skolinspektionens bedömning är felaktig. Eftersom kommunen inte erbjuder någon lärlingsutbildning är den nya utbildningen ett komplement snarare än konkurrent, hävdar skolföretaget.

Läs också

( 3 st )

Läs mer om dessa ämnen

Eskilstuna kommunRealgymnasietskola och utbildning

Mest delat denna vecka

Relaterat