Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande Foto:

S vill göra förskolan avgiftsfri

Eskilstuna

Socialdemokraterna i Eskilstuna går till val på att successivt sänka förskoleavgiften. På sikt vill partiet ta bort den helt och även göra fritids avgiftsfritt. Får partiet väljarnas förtroende vill S också förbjuda mobiltelefoner i klassrummen.

Eskilstuna tillämpar i dag den statliga maxtaxan för plats i förskola. För föräldrar med två barn i förskola är avgiftstaket drygt 2 200 kronor i månaden.

I sitt nysläppta lokala valmanifest lanserar Socialdemokraterna nu en sänkning av maxavgiften med mål att ta bort den helt.

– Förskolan räknas ju som en skolform och borde vara avgiftsfri precis som grundskolan och gymnasiet, säger Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Målet är en allmän och fri förskola i kommunen. Det skulle vara en ordentlig lättnad för familjens ekonomi.

Det är en fullt rimlig satsning menar Jimmy Jansson. En förskoleplats kostar i dag cirka 150 000 kronor, vilket kommunen till stora delar erhåller statsbidrag för. Föräldrarnas avgifter motsvarar cirka 10 procent.

S vill sänka avgiften successivt, i första steget barn i åldern tre till fem år. I Eskilstuna finns cirka 3 000 barn i den åldersgruppen.

Reformen ska inte ske på bekostnad av minskade barngrupper eller personalförstärkningar utan finansieras genom omprioriteringar i budgeten.

– Eftersom alla föräldrar inte betalar full avgift skulle det grovt räknat kosta cirka 20 miljoner om året att helt ta bort avgifter för barn i den åldern, 30 miljoner om vi räknar in fritids, säger Jimmy Jansson.

– Det är inte en jättesumma för kommun som har en total budget på 6 miljarder kronor, och absolut genomförbart.

Tänkbart är enligt Jimmy Jansson att effektiviseringar inom kommunstyrelsen ger 10 miljoner, sänkt arbetslösheten betyder en besparing på 10 miljoner och är de kommunala bolagens ekonomi stabil kan 10 miljoner tas därifrån.

En annan S-nyhet inom skolvärden – och en väldigt konkret sådan – är mobilfria klassrum inom de kommunala skolorna.

– Det finns lärare och rektorer som redan förbjuder mobiler under lektionerna, men vi vill att det ska gälla generellt i hela kommunen.

– Vi måste våga bryta strukturella problem, tillägger Josefine Helleday, ordförande i SSU Sörmland och ung representant på S-listan i Eskilstuna.

Axplock ur S lokala valmanifest

Elev, skola och föräldrar ska enas om ett kontrakt för undervisningen - ett kontrakt som också ställer krav på föräldrarna.

Kommunens skolor ska vara mobilfria under undervisningstid.

Eskilstuna ska pröva om avgiften till förskolan successivt kan reduceras lokalt med mål om allmän och fri förskola i kommunen. Ska provas också när det gäller fritids.

En så kallad Exit-verksamhet ska utvecklas i syfte att få kriminella att byta livsstil.

Utreda om det är möjligt att införa helt eller delvis kostnadsfri kollektivtrafik.

Rastvärdar på alla skolor.

Mälardalens högskola ska bli universitet.

Nya p-garage i strategiska lägen ska byggas.

Västerleden breddas och knyts ihop med E20 via en ny österled för att bilda en ringled runt staden.

Läs också

( 4 st )

Läs mer om dessa ämnen

SocialdemokraternaEskilstunaKommunalpolitikPolitikVal 2018
Relaterat