Jari Puustinen (M), ordförande barn- och utbildningsnämnden, Ingrid Sköldmo, förvaltningschef, Karin Holmberg Lundin, skolchef gymnasieskolan, Lena Karlsson, HR-chef. Foto:

Skarp kritik mot skoltjänster som planeras bort

Eskilstuna

Facket befarade att 70 skoltjänster skulle försvinna under 2018 i Eskilstuna. Men enligt barn- och utbildningsnämndens analys är det ännu fler än så.

– Det innebär att vi kommer att ha fler lärare som jobbar sig sjuka, säger Jessica Olsson på Lärarnas riksförbund.

Kritiken från skolpersonal, fackförbund, studenter, opposition och allmänhet har varit massiv sedan larmat om att uppemot 70 tjänster skulle bantas bort inom skolan i Eskilstuna.

Under en presskonferens på tisdagen presenterade barn- och utbildningsnämnden, BUN, den nuvarande personalplaneringen. Det vill säga att 97 skoltjänster ska bort från grund- och gymnasieskolor under 2018 i Eskilstuna.

– Jag förstår personalens oro inför omställningen. Vi jobbar för att göra det så bra som möjligt, säger Jari Puustinen (M), ordförande för BUN i Eskilstuna.

Neddragningarna på tjänster beror inte på besparingar i budgeten, enligt Jari Puustinen. Det är en omställning för att anpassa att framför allt gymnasieskolan tappat många nyanlända som läst språkintroduktionsprogrammet lämnar skolan och att det leder till en minskad skolpeng.

– Lärarna har inte hunnit minska i samma takt, säger Karin Holmberg Lundin, chef över gymnasieskolorna i Eskilstuna.

Andra orsaker är ökade kostnader för städning och lokaler och minskade statsbidrag. Skolan i Eskilstuna gick därmed back förra året med 16,1 miljoner och budgeten behöver komma i balans, enligt BUN.

Men oppositionen köper inte budgetförklaringarna.

– Det är uselt. Det finns inga ord. Majoriteten agerar som en kommun i kris när vi gjort ett rekordresultat, säger Maria Chergui, gruppledare för Vänsterpartiet.

Även Liberalerna i Eskilstuna var skarpt kritiska och krävde i ett pressmeddelande att nedskärningarna i skolan stoppas.

– Den socialdemokratiska majoritetens nyårspresent till lärarna och eleverna har flera år i rad varit stora nedskärningar. Lärarna får allt svårare att utföra sitt jobb när politiker hela tiden underfinansierar skolan, säger Stefan Krstic, Liberalernas vice ordförande i Eskilstuna.

Inte heller Sverigedemokraterna köpte majoritetens budgetförklaringar.

– Det skolan behöver idag är en stabil ekonomi över tid och ett tydligt politiskt ledarskap. Vi förstår den oro som nu ventileras av Eskilstunas skolpersonal när ledande politiker inte tycks veta skillnaden mellan besparingar och satsningar, kommenterade Kim Fredriksson, oppositionsråd (SD) i ett pressmeddelande.

Enligt prognosen ska 35 tillsvidareanställningar bort. 25 visstidsanställningar eller vikariat som skulle löpa ut till sommaren kommer att avslutas i förtid och 37 visstidsanställningar eller pensioner kommer inte att återinrättas. Det gäller bland annat obehöriga lärare, lärare på språkintroduktionsprogrammen och omkringpersonal.

Kommunen behöver samtidigt enligt personalplaneringen rekrytera runt 95 tjänster, främst lärare i grund- och förskolan, under 2018. Tillsvidareanställda kommer därmed att erbjudas en annan tjänst inom kommunen, enligt majoriteten.

Kritikerna – opposition, fack, lärare och lärarstudenter – menar att kommunen i och med nedskärningen blir en mindre attraktiv arbetsgivare som kommer att få ännu svårare att rekrytera lärare, som redan är en bristvara, efter nedskärningen.

Det är en bild som gymnasiechefen inte delar.

– Vi har till och med lärare från Stockholm som valt att börja arbeta i Eskilstuna. Vi arbetar hela tiden på att vara en stark och bra arbetsgivare, säger Karin Holmberg Lundin.

Enligt Lärarnas riksförbunds riskbedömning innebär nedskärningen att arbetsbelastningen kommer att öka, vilket det inte finns utrymme för menar de.

– Enligt medarbetarundersökningar ligger vi redan på rött, det vill säga för högt, när det gäller arbetsrelaterade utmattningssymptom och stress, säger Jessica Olsson, ordförande för Lärarnas riksförbund i Eskilstuna.

Vad innebär den här personalplaneringen för er?

– Det innebär att vi kommer att ha fler lärare som jobbar sig sjuka, säger Jessica Olsson.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

EskilstunaPolitik
Relaterat