Bilden är ett montage. Och det är inte barnet på bilden som omnämns i texten. Inte nöten heller. Foto:

Skatteverket säger nej – barnet får inte heta Nöten i förnamn

Eskilstuna

Föräldraparet i Eskilstuna fick avslag på sin ansökan hos Skatteverket. Barnet får inte heta Nöten i förnamn.

Ett föräldrapar i Eskilstuna har skickat in en ansökan till Skatteverket. Ansökan gäller ett folkbokförningsärende och förnamnet på ett barn. Vårdnadshavarens önskemål var att barnet skulle få förnamnet Nöten.

Men hos Skatteverket blev det nej.

Så här skriver verket i sitt beslut:

"Skatteverket anser att förnamnet Nöten är olämpligt och har en negativ karaktär."

I beslutet framgår att Skatteverket stödjer sitt beslut på paragraf 28 i personnamnlagen. Ett namn som kan väcka anstöt eller kan antas leda till obehag för den som ska bära det får inte bäras som förnamn. Och enligt verket är alltså Nöten just ett sådant namn.

Nöten är ett av fem namn som föräldrarna angett i ansökan. Just namnet Nöten är överstruket en gång, men sedan ditskrivet igen. Detta för att det skulle hamna rätt i namnföljden.

I och med avslaget så avslås även de andra namnen. Nu behöver föräldrarna skicka in en ny ansökan. Om de inte väljer att överklaga Skatteverkets beslut.

Uppdaterad: I en tidigare version stod det att anledningen till att namnet Nöten strukits över för att sedan skrivas dit igen kanske berodde på en viss tvekan hos föräldrarna. Men det handlade om att namnet skulle komma på rätt plats i namnföljden.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

Platser/EskilstunaFöräldrar
Relaterat