Många vill fråga politikerna om skolan. Foto:

Skola och säkerhet - frågorna som berör

Eskilstuna

Så här långt är det några få frågor som har lockat svar från alla politiska läger på tidningens valsajt #kandulova. Men ett par frågor som bränner till lite extra handlar om förskolan och om den allmänna säkerheten.

Så här långt är det Kicki Lindstrand, som ledde förskoleupproret i Eskilstuna, som lockat fram folkvalda representanter till datorerna för att författa ett svar på hennes tidiga fråga: Kan du lova att minska barngrupperna och öka personaltätheten i förskolan?

Redan under fredagen hade alla svarat, alla utom socialdemokraterna och centern. Alla svarar med ett kraftfullt ja.

Maria Chergui (V) svarar att man alltid prioriterar mer pengar till förskolan. Hon skriver bland annat att hennes eget parti avsatt pengar för att bygga ut förskolan, dessutom vill hon trycka på vikten av att personalen måste få tid över för att utveckla verksamheten och reflektera, men även berikas med handledning för att minska stressen och sjukskrivningarna.

Liberalerna genom Stefan Krstic föreslår högre lön för förskollärarna och att man lyfter bort vissa, enklare arbetsuppgifter från dem och ge dem mer tid åt viktig planering.

Miljöpartiet understryker att man är det enda partiet som vill se ett tak på antalet barn i barngrupperna. Eskilstuna ska följa skolverkets rekommendationer, menar Marielle Lahti.

Marie Ekström som är politisk sekreterare i Moderaterna menar att utökningen av lokaler för förskolorna är en ständigt pågående process i Eskilstuna. Hon betonar också att man från Eskilstuna kommuns sida under de senaste tre åren byggt 22 nya avdelningar, hon medger att det måste till personal också men menar att rekryteringen också den är en pågående process.

Sverigedemokraternas Kim Fredriksson vänder sig direkt till alla föräldrar med ett kortfattat "Absolut kan vi lova det!" Alla föräldrar som lämnar sina barn på förskolan ska kunna känna ro i själen, menar han.

Polismannen Thomas Bergqvists fråga har också lockat många partier att svara direkt. Även på denna punkt har varken socialdemokrater eller centern svarat. Men alla andra menar att även framtidens samverkan med polismyndigheten blir god.

En hjärtefråga, menar Kim Fredriksson (SD) som vill lyfta alla trygghetsfrågor, men som också betonar att man inte är rädd för att ställa höga krav på polisen så de verkligen lever upp till sitt åtagande.

Marie Ekström (M) lovar också hon samma sak och vill stärka samverkan mellan polisen och övriga civilsamhället.

Marielle Lahti (MP) lovar också hon och betonar att samverkan mellan polis, skola och socialtjänst också måste stärkas.

Stefan Krstic (L) säger också han ja och betonar att hela samhället måste samarbete för att kriminaliteten ska kunna tryckas tillbaka.

Maria Chergui (V) är också inne på linjen att alla måste samverka om man ska nå målet att förebygga brott - skolans och fritidsgårdens personal, fältare, fastighetsägare och polisen.

Andra frågor som engagerar är om partierna kan tänka sig att gå ut med löftet att begränsa invandringen till Eskilstuna. Hittills har bara SD svarat ja, och Vänsterpartiet och Liberalerna säger nej.

Betänketid verkar krävas även för att besvara frågan om förbud mot burkor på offentliga platser. Likaså i en rad trafikrelaterade frågor som bättre snöröjning av cykelbanorna i Eskilstuna, stopp för de nattliga bilracen på Nygatan i Eskilstuna, och frågor som handlar om fler och billigare p-platser i Eskilstuna.

Vill du ställa en fråga till politikerna?

Gå in på sajten kandulova.sormlandsmedia.se. Klicka på Skicka fråga. Där skriver du in din fråga som ska börja med "Kan du lova". Frågan kan som längst vara 140 tecken lång.

Du behöver uppge ditt namn och kontaktuppgifter till oss men behöver inte skriva under med ditt namn, du kan använda signatur.

Frågan ska gälla det politikerna i kommun eller landsting styr över, som vård, skola eller kommunikationer.

Frågorna publiceras efter hand.

Följ hur svaren på frågan du ställt kommer in på samma sajt. Du kan också dela din fråga, och politikernas svar, i sociala medier.

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

Eskilstunaval2018PolitikSkola
Relaterat