Tallåsens förskola har omkring 120 barn i åldrarna ett till sex år. Foto:

Sönderstressad personal och våldsamma barn – nu vädjar Tallåsens förskola om hjälp

ESKILSTUNA

"Flera av barnen skriker 'Fuck you' och river, biter, sparkar, slår och spottar på personalen." I ett nödrop till politikerna beskriver pedagogerna på Tallåsens förskola en förtvivlad och akut situation.

Tallåsens förskola brottas med en låg andel behörig personal, höga sjukskrivningstal och svårigheter att hitta vikarier. Det händer att nya vikarier sjukskriver sig när de får reda på att det är just Tallåsen de ska jobba på.

I ett brev till ansvariga politiker vädjar nu Tallåsens pedagoger om hjälp, främst med att minska barngrupperna.

Vi träffar några av pedagogerna och förskolechefen Christina Ebbesson på Tallåsens förskola i Fröslunda, ett par kilometer söder om Eskilstuna centrum. Stadsdelen klassas av polisen som ett av Sveriges totalt 53 utsatta områden, med förhållandevis hög kriminalitet och låg socioekonomisk status.

Elisabeth Berggren är förskollärare och lärmiljöpedagog och Jennifer Lundholm är barnskötare och samordnare. De är två av få extraresurser till stöd för pedagoger, vikarier och barn på Tallåsens förskola. Foto:

Bland personalen och förskolans omkring 120 barn på ett till sex år, talas i dagsläget 22 språk. Bara två av barnen har svenska som modersmål och vissa vikarier har också svårt att förstå svenska. Personalen vittnar om situationer med språkförbistringar, frustration och missförstånd.

Personalbrist och många vikarier gör det svårt att bygga nära och långsiktiga relationer med barnen, förklarar pedagogerna.

På Tallåsens förskola talas i dagsläget 22 språk. Det hör till vardagen att vissa barn inte har någon vuxen som kan deras språk. Som hjälp använder pedagogerna en särskild metod för kommunikation, Takk, som bygger på det svenska teckenspråkets tecken och kombineras med talspråk. Foto:

Personalen, berättar de själva, går på knäna och barnen blir otrygga och utåtagerande. Fysiskt våldsamma utbrott är vardagsmat mot såväl personal som mellan barnen, skriver pedagogerna. Här är några utdrag ur brevet:

"Pedagoger har svårt att sova av oro inför nästa dag eller somnar direkt de kommer hem. Vissa pedagoger gråter, kräks och känner uppgivenhet på grund av stress."

"Barnen har slutat att lita på de vuxna."

"Pedagogerna kan i dag inte säkerställa säkerheten för barnen eller tillgodose barnens rätt till utveckling och lärande."

"Vilka tonåringar och vuxna vill vi ha? Det är en skrämmande tanke, när vissa redan vid tre-fyra års ålder sparkar och slår på vuxna."

Nu menar pedagogerna att de nått smärtgränsen. För att vända trenden vädjar de om hjälp från skolpolitikerna, för att främst kunna minska barngrupperna.

Bristen på främst förskollärare är nationell och alarmerande. "Jag ser ändå positivt på framtiden. Jag kanske inte kan rekrytera de tio förskollärare jag skulle behöva, men jag har i alla fall rekryterat två och hoppas på fler", säger Christina Ebbesson, förskolechef på Tallåsen som i dagsläget har totalt fyra förskollärare på 120 barn. Resten är barnskötare eller obehöriga. Foto:

Ulrika Adamsson, tf skolchef för förskolan i Eskilstuna kommun, förklarar att det inte är att alternativ att helt enkelt ta emot färre barn. På Tallåsen står alltid flera barn i kö och i dagsläget har hela Eskilstuna brist på förskoleplatser. Nya ska byggas men de står klara tidigast i slutet av 2019, säger Ulrika Adamsson.

Som en nödlösning föreslår pedagogerna i sitt brev att man bygger om förskolan, för att kunna dela upp barnen i mindre grupper. I dagsläget har förskolan två personal per 15 barn bland de äldre barnen.

– Blir nån sjuk får vi förhoppningsvis en vikarie. Annars måste vi ta från en annan barngrupp, om det går. Ibland är det enklaste att ta med barnen utomhus, fast vi kanske egentligen skulle vara inne, säger barnskötaren Birgitta Eriksson.

I veckan föreslog Liberalerna att förskola ska bli obligatorisk för alla nyanlända barn och barn till nyanlända, från tre års ålder. "Jättebra! Då måste vi verkligen bygga fler förskolor och skaffa fler pedagoger! Det räcker inte med bara fler människor – det måste vara människor med rätt kompetens och förmåga att möta barnens behov", säger Ulrika Adamsson, tf skolchef för förskolan i Eskilstuna kommun. Foto:

Christina Ebbesson kom till Tallåsen 2015, valde att söka som chef 2016 och vägrar låta sig nedslås av utmaningarna:

– Jag förstår att brevet till politikerna är ett uttryck för pedagogernas frustration av känsla av otillräcklighet, men när jag läste brevet kände jag också att de förminskar sig själva. Vi har en god verksamhet här.

Även pedagogerna poängterar att de, trots och tack vare alla utmaningar, har en speciell glädje och god gemenskap.

Christina Ebbesson berättar att hon i flera år sökt och fått statsbidrag för att minska barngruppernas storlek i de lägsta åldrarna och att det gjort stor skillnad. Likaså har hon från årsskiftet omfördelat resurser till en lärmiljöpedagog och en samordnare, som stöttar all personal och alla avdelningar. De är ibland avgörande för att pedagogerna ska kunna ta ut sina raster.

Man testar även nya arbets- och rekryteringsmetoder, vidareutbildar barnskötare och jobbar på en tydligare ansvars- och uppdragsfördelning mellan förskolan, landstinget och socialtjänsten.

Samtidigt berättar pedagogernas brev om småbarn som klättrar ut genom fönstret och rymmer från Tallåsens förskola, för att de känner sig otrygga.

Utsatta områden

Polisen har i sin rapport Utsatta områden från 2017 klassat 53 områden i Sverige som speciellt utsatta för kriminalitet och låg socioekonomisk status. Tre stadsdelar i Eskilstuna finns med på listan: Fröslunda, Skiftinge och Lagersberg.

I rapporten definieras ett utsatt område som "geografiskt avgränsat och karaktäriseras av en låg socioekonomisk status där de kriminella har en inverkan på lokalsamhället. Inverkan är snarare knutet till den sociala kontexten i området än de kriminellas utstuderade vilja att ta makten och kontrollera lokalsamhället. Läget anses allvarligt."

Förslag: Obligatorisk förskola för nyanlända

Liberalerna föreslår att alla nyanlända barn och barn till nyanlända från tre års ålder ska delta i förskoleverksamhet minst 15 timmar i veckan.

Partiet föreslår också bland annat att man stärker svenska språkets roll i förskolans läroplan, att det ska finnas särskild svenskundervisning på förskolorna och att kommunerna arbetar uppsökande för att få fler nyanlända barn och barn till nyanlända att, oavsett ålder, delta i förskoleverksamhet.

Enligt Liberalerna skulle reformen kosta 1,2 miljarder.

Källa: Liberalerna

Läs också

( 3 st )

Läs mer om dessa ämnen

Plats/EskilstunaArbetsmiljöBarnFörskola
Relaterat