Sörmland öppnar sin första sprututbytesverksamhet i Eskilstuna

Sörmland

På tisdagen invigdes en sprututbytesmottagning på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Det är den första och enda i Sörmland och öppnas för missbrukare den 3 september.

– Jag tycker det är ett föredöme att man kan hjälpa alla människor på alla sociala plan, säger Sandra Khouri, hygiensjuksköterska på Mälarsjukhuset.

Nu ska det bli möjligt för injektionsmissbrukare att byta ut sina smutsiga sprutor och kanyler. Det var många från personalen på Mälarsjukhuset som närvarade när bandet utanför entrédörren till verksamheten klipptes.

– Vi ser det som en stark humanitär och medmänsklig insats och vi vill successivt bygga upp ett förtroende, säger Fredrik Lundgren, hälso- och sjukvårdslandstingsråd (L).

Syftet med mottagningen är att förebygga och minska spridningen av hiv, hepatiter och andra blodburna infektioner. Enligt folkhälsoinstitutet så finns det omkring 300 intravenösa missbrukare i länet där cirka 200 bor i Eskilstuna och Strängnäs.

– Vi har ett gott erfarenhetsunderlag att luta oss mot från olika internationella expertorgan. Om man tittar på EU:s smittskyddsmyndighet, Världshälsoorganisationen (WHO) och Socialstyrelsen så säger alla enstämmigt att det här är någonting som man bör införa och som leder till en minskad förekomst av blodsmitta, säger Fredrik Lundgren.

Varför öppnar sprututbytesmottagningen först nu?

– Vi har jobbat för det här från landstingets sida i stor politisk samstämmighet under 7-8 år. Men det har funnits ett kommunalt veto som har omöjliggjort om kommunerna sagt nej. Nu lyfte regering och riksdag det här förbudet förra året för att man såg att det här var något som behövdes och som bör införas i hela landet.

Kommunernas rätt till att säga nej togs bort den första mars 2017 och frågan om att öppna en sprututbytesverksamhet är aktiv i de flesta landsting, enligt SVT.

De som kommer att arbeta på verksamheten är kuratorer, läkare, undersköterskor, barnmorskor och sjuksköterskor. Ett krav för de som vill byta sina kanyler och sprutor är en inskrivning vid det första besöket och att genomgå blodtester enligt rekommendationer. De finns även möjlighet att vaccinera sig mot hepatit A och B. Allting sker kostnadsfritt och under sekretess. Personalen kommer även att fungera som en mellanhand mellan vård och missbrukare.

– Mina arbetsuppgifter kommer att vara att jag arbetar som sjuksköterska på plats. Jag har arbetat i projektgruppen sedan i höstas. Jag tycker det är ett föredöme att man kan hjälpa alla människor på alla sociala plan, säger Sandra Khouri, hygiensjuksköterska på Mälarsjukhuset.

Mottagningen kommer att ligga i Altheahuset på Mälarsjukhuset. Inledningsvis efter öppningen på måndag kommer mottagningen ha öppet två eftermiddagar i veckan.

För att skriva in sig i sprututbytesprogrammet måste man ha fyllt 18 år och kunna visa upp stickmärken.

  • Patienter kommer att testas för sjukdomar, få byta kanyler/sprutor och få möjlighet till kontakt med barnmorska, kurator och beroendevården om personen själv önskar det. Foto:
  • Sandra Khouri, 36 år, är hygiensjuksköterska på Mälarsjukhuset och kommer att vara en del av personalstyrkan på sprututbytesverksamheten. Foto:
1/

Fakta: Hepatit- och hivspridning bland personer som injicerar droger

Personer som injicerar droger infekteras med hepatit C-virus genom delning av injektionsverktyg (infektion via blod) och i enstaka fall via oskyddade samlag.

Hälften av dem som delar injektionsverktyg beräknas kunna få hepatit C inom två år och inom 6–9 år kan upp till åtta av tio ha blivit smittade. Medianåldern bland dem som rapporteras ha hepatit C är idag 35 år, vilket pekar på att infektionen upptäcks sent.

Bland personer som injicerar droger sprids hepatit B-virus oftast via blodet genom delning av injektionsverktyg eller via oskyddade samlag.

Hiv infekterar främst via delning av injektionsverktyg (infektion via blod) och i enstaka fall via oskyddat samlag. Tidig behandling med så kallade bromsmediciner hjälper människor att leva längre, med stärkt hälsa, samtidigt som de kraftigt minskar risken för spridning av infektionen.

Majoriteten av hivinfekterade personer som injicerar droger är även infekterade med hepatit C. Detta är allvarligt då dubbelinfektionen ökar risken för bland annat skrumplever (levercirros).

KÄLLA: Folkhälsomyndigheten

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

LandstingetMälarsjukhusetDroger sjukvård och hälsa
Relaterat