Den klassiska biljettkuren i Sporthallens entré kommer inte att kunna räddas. Foto:

Sporthallens biljettkur bortom räddning

Eskilstuna

Den klassiska biljettkuren i entrén vid Sporthallen kommer att rivas.

— Tyvärr, den skulle gå sönder vid en flytt, säger Peter Carlzon på byggföretaget Serneke.

Den 1 mars plockades de klassiska röda skyltbokstäverna i neon ned från Sporthallens fasad. De ska så småningom få ett nytt liv och sättas upp någonstans i Munktellarenan.

Många Eskilstunabor har hoppats att även den gamla biljettkuren ska kunna räddas till eftervärlden. Men så blir det inte.

— Nej, det går inte. Den är byggd på plats och skulle gå sönder om man flyttar på den. Så tyvärr, den kommer att rivas, säger Peter Carlzon.

Andra delar av Sporthallen kommer dock att leva vidare, om än i mer prosaisk form som fyllnadsmassa. Enligt företrädare från totalentreprenören Serneke såväl som rivningsföretaget Jansson Entreprenad AB, ska betongen och teglet från rivningen transporteras till Vilstabacken samt skjutbanan i Hugelsta. Men något definitivt beslut att rivningsmassorna hamnar just där har inte fattats än.

— Nej, det har förts diskussioner och frågan utreds nu. Men ingen här på kultur- och fritidsförvaltningen har uppgifter om att det ska tippas i Vilsta. Nämnden ska vid sitt sammanträde i april fatta beslut om en eventuell höjning av Vilstabacken. Så någon tippning kommer inte att ske före dess, säger Anette Pallhed, kommunikationschef på kultur- och fritidförvaltningen.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

eskilstunasporthall
Relaterat