Totalt eldningsförbud i hela länet

Ingen grillning ens på tomten – totalt förbud

Sörmland

Har du tänkt grilla till helgen? Det kan du glömma. Med ett skärpt eldningsförbud i hela länet får man inte ens grilla på den egna tomtmarken.

Länsstyrelsen i Södermanlands län har i samråd med samtliga räddningstjänster fattat beslut om skärpt eldningsförbud. Skärpningen av förbudet gäller från den 26 juli 2018 till dess att annat meddelas, eller att grundbeslutet om tillfälligt eldningsförbud upphör.

– Det här visar på att det är en väldigt allvarlig situation. Vi rättar oss efter rekommendationer och det gäller i hela länet, säger Lars Lagebo, räddningschef på Räddningstjänsten i Eskilstuna.

Förbudet gäller all form av eldning som avger värme, lågor och glöd, som på ett eller annat sätt överför värme till underlaget. Skärpningen innebär att det även är förbjudet att grilla på egen tomtmark.

– Men det bör understrykas att beslutet inte omfattar elgrillar eller elektriska kokplattor, säger Lars Lagebo.

I undantagsfall kan dispens sökas hos räddningstjänsten i respektive kommun.

På lördagen utlovas det regn, främst i Svealand men även andra delar av Götaland och Södra Norrland. Distrikten kan beröras av regn- och åskskurar.

– Vi skiljer på skurar och regn. Till helgen kommer de främst bara vara lokala skurar och under lördagseftermiddagen kan det även bli åskskurar. Skurarna kan dämpa brandrisken tillfälligt men det optimala vore om vi fick sammanhängande regn än skurar. Om åskan sedan resulterar till blixtnedslag kommer det att i stället öka brandrisken, säger Sofie Söderberg, meteorolog på SMHI.

Eskilstuna, Strängnäs och Flens kommuner har alla generella beredskapsplaner över hur man ska hantera krissituationer som bränder, oro och olyckor. Men ingen enskild beredskapsplan för skogsbränder.

De tre kommunerna har däremot inarbetade rutiner och vet vart de ska vända sig om krissituationer som skogsbränder skulle uppstå.

– Vi vet vilka vi ska kontakta när det väl händer något. Det gäller sådant som större kriser som skogsbränder. Men vi har ingen enskild beredskapsplan för specifikt skogsbränder. Då det räknas in i vår kommunala krisberedskapsplan, säger Moon Carlbring, informationssäkerhetsstrateg på Eskilstuna kommun.

Det finns en extern informationsmall på Eskilstuna kommuns hemsida för kommuninvånarna att läsa.

– Vi har en tung beredskap i kommunen. Som även har förstärkts med extra resurser, som en extra tank, säger Mikael Lundqvist, räddningschef på Räddningstjänsten i Flen.

Läs mer om dessa ämnen

Plats/sörmlandbrandsommar