Träd över vägen vid Råby-Rekarne

Eskilstuna
Ett träd har fallit och lagt sig över väg 723 från Skogstorp i riktning mot Lista. Ett körfält påverkas.

Vid 23-tiden föll ett träd över väg 723 i höjd med Råby-Rekarne strax innan avfart mot Stora Hult enligt uppgifter från Trafikverket.

Vid midnatt meddelade Trafikverket att hindret var undanröjt och att vägen åter var helt öppen för trafik.