Vårdcentralen Skiftinge erbjuder vård via videosamtal. Inom kort kommer patienter här också kunna fylla i information digitalt om sina besvär, inför en läkartid. Foto:

Vård via video blev en flopp – men vårdcentralerna fortsätter jobba med digitala lösningar

Sörmland
annons

Den digitala tjänsten vård på distans inom landstinget blev ett fiasko. Men nya tekniska lösningar är på gång för att det ska bli lättare att komma fram i telefon och öka tillgängligheten på vårdcentralerna i länet.

För nära ett år sedan lanserade landstinget möjligheten att få vård via videosamtal på sex vårdcentraler i Eskilstuna, Nyköping och Oxelösund. Tanken då var att tjänsten på sikt skulle införas i primärvården i hela länet för patienter som redan hade påbörjade vårdkontakter. Men nu konstaterar både hälsovalschef Asghar Farahani och Mats Henningsson, enhetschef vid primärvårdens utvecklingsenhet, att pilotprojektet inte fick önskat resultat. Förutom problem med bland annat nätverk och landstingets brandväggar, möttes projektet också av motstånd av patienterna. De vill hellre ha personlig kontakt med sin läkare, berättar Mats Henningsson.

— Siffran före sommaren på de som hade utnyttjat möjligheten till vård på distans var ett 25- tal. Det är ingenting, säger han.

Men landstinget tänker inte ge upp projektet än.

— Nej, men vi måste utvidga det på något sätt, så vi kommer upp i några volymer. Det handlar om att kunna erbjuda nybesök i någon form. Men inte så att vem som helst kan söka vilken vårdcentral som helst, man ska ha någon relation till vårdcentralen i fråga, säger Mats Henningsson.

Han tillägger att det finns en politisk majoritet bakom en fortsatt satsning, men att det också kräver en upphandling av leverantör av plattformen för videobesök.

Asghar Farahani säger att landstinget inte tänker ge vika för trenden i landet, där han menar att patienter vill kunna komma i kontakt med en läkare när som helst, var som helst.

— Men vi tittar på lösningar som ska underlätta. Men om det ger resultat nu eller om ett år framåt kan vi inte säga, men vi vill inte göra ett hafsverk.

Han säger också att landstinget jobbar med nya digitala arbetssätt med samma syfte som låg bakom projektet med vård på distans. Som ett exempel nämner han de åtta lättakuter som just nu införs i länet, för att förbättra tillgängligheten och minska behovet av bedömningar via telefon.

På lättakuterna kan patienter som lider av vissa typer av lättare besvär komma direkt, utan att behöva boka tid först och få en första bedömning via en pekskärm.

Vårdcentralen Linden i Katrineholm var en av dem som var först ut med att införa lättakut för två veckor sedan. Verksamhetschef Helena Gustafsson tycker att den första tiden flytit på bra.

— Det har varit gott om besök, upp till 30 under en förmiddag. Det har varit en del som tyckt att det är lite kring tekniken och en del som ringt in till tidsbokningen för att fråga hur lättakuten fungerar. Men jag tror på det här och jag tror överlag vi behöver titta på fler lösningar.

Vårdcentralen i Flen är en av dem som står på tur att öppna en lättakut. Här är tillgängligheten redan väldigt god, 100 procent av samtalen i telefon kan besvaras men verksamhetschef Ann Claesson ser ändå ett syfte med det nya systemet.

— Vi ser det som en utökad service och personalen kan använda tiden bättre, säger hon.

En annan teknik som är på väg att införas snart på några vårdcentraler i länet handlar om en lösning där de som bokat tid hos en läkare kan fylla i information om sina besvär digitalt, inför sin träff.

— Vinsten blir att läkaren har en rad strukturerade frågor som det finns svar på. Det skapar ordning och reda och tidsbesparing, säger Asghar Farahani.

Men samtidigt som landstinget satsar på teknik som ska underlätta har trycket på telefonbokningen på vårdcentralerna blivit högre sedan patientavgifterna slopades i primärvården vid årsskiftet.

Linden är en av dem som har haft det tuffast enligt landstingets egen statistik för våren 2017, då endast 62 procent av alla telefonsamtal besvarades samma dag. Under sommaren förbättrades siffrorna men fortfarande kan bara 77 procent av samtalen besvaras under samma dag.

Snittet i länet för våren låg på 84 procent, men den senaste mätningen från augusti visar bättre resultat och gör att Asghar Farahani känner optimism.

— Det var bara tre vårdcentraler som inte klarade vårdgarantin på 90 procents tillgänglighet. Resterande 24 gjorde det.

Någon anledning till de förbättrade resultaten kan ha inte se än.

— Det vet vi inte, vi har inte gjort någon analys på det.

Aina Nilsson, chef för division primärvård vid landstinget, är försiktig, trots de senaste positiva siffrorna:

— Jag vågar inte dra några slutsatser av den senaste mätningen. Det har varit ett jättetryck hela året.

Nya lättakuter

Vårdcentralen City i Eskilstuna, Trosa och Linden och Nävertorp i Katrineholm har infört lättakuter.

Flen, Åsidan och Ekensberg i Nyköping och Oxelösund är på gång. Skiftinge i Eskilstuna blir först ut att testa lösningen där patienten får uppge information digitalt inför en läkartid.

Vårdcentralerna har sökt bidrag på 200 000 tusen kronor var från landstinget för att täcka förberedelsetiden och en inkörningsperiod för de nya arbetssätten.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

Landstinget SörmlandPolitikSjukvårdsjukvård och hälsa vård
Relaterat
annons

Mest delat denna vecka