• Johan Bergquist på Biff & Gränden vill uppmuntra andra företagare att anställa nysvenskar. Asmerom Muguse fick anställning även om han ännu inte kan flytande svenska. Foto:
  • Asmerom jobbar främst med disk- och städuppgifter, och trivs bra. Kanske blir han snickare med tiden. Foto:
  • Vilma Shaya på Arcus i Eskilstuna matchade Asmerom med Biff & Gränden. Det blev lyckat.
  • Johan Bergquist vill att fler företagare tänker till om de kan erbjuda nyanlända jobb. Foto:
1/

Biff och Gränden tar vara på kunskap hos nyanlända

Eskilstuna

Det är viktigt att företagare anställer nyanlända, även om svenskan inte sitter perfekt. Det tycker Johan Bergquist som är personalchef på Biff & Gränden.

– Språket är nyckeln för att komma in i samhället och bäst är att vara i en miljö där svenskan finns runt omkring dig.

– Vi har en stor verksamhet med plats för många typer av människor, så vi har möjligheten att anställa.

Johan ser det som värdefullt åt två håll. Dels får nyanlända chans att komma in i samhället.

– Men även vi får lära känna dem, vilka villkor de kommer ifrån och så ... Det är spännande och lärorikt.

Företaget har under flera år sett nysvenskar som en tillgång. Senast i raden är Asmerom Muguse, 27 år, som varit hos dem i snart ett år. Tack vare företaget Arcus, som hjälper till med studier och matchning av nyanlända, hittade de varandra.

Asmerom kom till Sverige från Eritrea 2016. I sitt hemland jobbade han som snickare. Kanske återvänder han till det yrket längre fram, funderar han. Men just nu är fokus på att studera svenska på dagarna och jobba på Biff & Gränden kvällar och vissa morgnar.

Vad tycker du om svenska språket?

– Svårt, uttalet är svårast.

Han säger att han trivs på jobbet som är en heltidsanställning med tyngdpunkt på kvällar.

Johan berättar att Biff & Gränden för många unga är en inkörsport till studier och arbete. Till exempel söker sig många studenter från MDH och gymnasieskolor till företaget för extraknäck.

– Vi har haft ganska många nyanlända som börjat hos oss och gått vidare. Man kan säga att vi varit väldigt duktiga på att förse andra branscher med folk.

Johan tror att restaurangbranschen är en bra miljö att få kunskap i hur det svenska arbetslivet fungerar.

– De får lära sig systemet med arbetstider, lagar, myndigheters krav på miljö och hälsa ... Det är en bra grund att stå på.

Biff & Gränden har just nu två nyanlända i sin personalstab och deras främsta uppgifter finns på disk- och städsidan.

– Vi har mycket verksamhet bakom själva serveringen där språkkunskaper inte är så viktiga. Men inget får fallera hos oss, alla uppgifter är lika värdefulla, allt ska ju fungera.

– För några år sedan hade vi två kusiner från Syrien som började med disk och städ – och som sedan gick vidare till att bli servitörer.

Johan uppmanar andra företagare att se över vilka uppgifter de har som inte kräver så stora språkkunskaper.

– Börjar man tänka så tror jag många hittar positioner där de kan vara med och bidra. Så tänker vi och det har lyckats bra.

– För oss är det viktigt att försöka hjälpa till med integrationen.

Arcus hjälper med jobb och stöd

Det finns flera företag i Eskilstuna kommun som arbetar med stöd och matchning på arbetsmarknaden. Arcus är ett av dem. Det var Arcus som matchade Asmerom Muguse med Biff & Gränden. Vilma Shaya är handledare på kontoret i Eskilstuna.

– Om du är inskriven på Arbetsförmedlingen kan du fråga din handläggare om du har rätt till tjänsten Stöd och matchning. Har du det kan du välja Arcus, hälsar Vilma.

Företaget har hjälpt arbetssökande att hitta jobb eller studier sedan 1997. Tjänsten är kostnadsfri.

Läs mer om dessa ämnen

IntegrationKrogar