En av Centerpartiets verkliga trotjänare, Barbro Karlsson, har lämnat oss.

Barbro har varit aktiv i Centerpartiet i hela sitt vuxna liv. Hon startade inom ungdomsförbundet för att senare engagera sig i Centerkvinnorna och sedan i Centerpartiet. Barbro har haft förtroendeuppdrag i både kommunen, KDN Norr, och inom kyrkan. Barbro var också nämndeman under många år.

Som trogen medarbetare i Centerpartiet arbetade hon som organisatör i Eskilstuna kommunkrets och senare även åt Centerpartidistriktet i Sörmland. Ända in i det sista var Barbro aktiv inom Centerpartiet i Eskilstuna som kassör och sekreterare.

Våren 2018 fick Barbro Centerpartiets guldnål för sitt långa och trogna arbete inom Centerrörelsen. Vi minns Barbros engagerade arbete med tacksamhet.

För Centerpartiet i Eskilstuna

Maria Dahlin, kommunkretsordförande

Christina Andersson, fd gruppledare