Bengt Lundin har lämnat oss. Han var en förgrundsgestalt inom Centerpartiet i Eskilstuna under lång tid.

Bengt Lundin föddes i Växjö, men flyttade till Eskilstuna 1955. Här utbildade han sig till polis och arbetade sedan inom polisen fram till 1971. I samband med kommunsammanslagningen blev Bengt Lundin kommunpolitiker på heltid, kommunalråd, och Centerpartiets gruppledare i kommunen. Bengt Lundin hade sina främsta uppdrag i kommunfullmäktige och i kommunstyrelsen där han var 2:e vice ordförande. I 17 år var Bengt verksam i kommunpolitiken och 1988 fick Bengt kommunens medalj ”För gagnerik gärning”.

Utöver sina uppdrag i kommunen hade Bengt styrelseuppdrag i länsstyrelsens styrelse och i kommunförbundet Sörmland. I Sveriges kommuner och landsting var han också engagerad.

Bengt Lundin drevs av ett starkt samhällsintresse, en vilja och en ambition att förändra och förbättra för människorna i Eskilstuna. Hans småländska ursprung har säkert präglat honom som människa. Bengt var alltid ärlig, uppriktig och ville göra ett bra jobb både i politiken och i det egna partiarbetet. Samarbete inom partiet och med andra partier var naturligt och självklart för Bengt.

När Bengt Lundin tillträdde som kommunalråd var Centerpartiet det största oppositionspartiet i kommunfullmäktige och hade därför ett starkt inflytande i politiken. Utvecklingen på landsbygden och framför allt möjligheten att få bygga bostäder i de mindre tätorterna och på ren landsbygd var en viktig fråga för Bengt. En fråga där han ofta hade en annan uppfattning än den styrande majoriteten.

Bengt Lundin och hans politiska arbete på sjuttio- och åttiotalet har lagt grunden för det arbete som Centerpartiet driver i dag. Vi, som är aktiva nu, känner en stor tacksamhet för det engagerade arbete som Bengt Lundin utförde under många år i kommunpolitiken i Eskilstuna.

Arne Jonsson, gruppledare för Centerpartiet i Eskilstuna

Christina Andersson, fd gruppledare för Centerpartiet i Eskilstuna