Skratten når långt ut från hotellets frukostmatsal, där delar av årets sammankomst sitter och pratar glada minnen, tittar på bilder och delar med sig av personliga händelser ur sina respektive liv. De har kommit från Kiruna i norr och Karlskrona i söder. Ingen bor i Skåne, ingen på Västkusten, men i övrigt är de väl spridda över landet. Återträffarna fördelar de mellan orterna.

– Ja, du hör, vi känner varandra väldigt väl, skrattar Ingegerd Westerdahl och Anita Johansson, två av klasskamraterna som fortfarande bor i Eskilstuna.

– Vi har träffats med jämna mellanrum genom alla år, sammanhållningen har varit stark. Kanske beror det på att vi bodde på internat under utbildningen och kom varandra nära redan från början. Det var schemalagd sexdagarsvecka som gällde, vi var tillsammans jämnt.

Artikelbild

De glada klasskamraterna och vännerna möttes i Eskilstuna för 50-årsjubileum i dagarna två. Längst fram Anita Johansson och Ingegerd Westerdahl, som guidade runt i hemstaden.

Av de 29 klasskamraterna; 27 kvinnor och två män, lever i dag 21. 17 av dem kunde komma till 50-årsjubileet, och alla har de bott på Clarion Collection Hotel Bolinder Munktell under tvådagarsmötet.

Nu ska de strax gå ut på gemensam promenad, "walk and talk", och återuppliva minnena av Eskilstuna, där det hunnit hända en hel del sedan klassen sågs här senast för 14 år sedan. Mycket är sig likt, men väldigt mycket har hänt även inom den svenska hälso- och sjukvården sedan de utexaminerades.

– Ta bara hur vi var klädda, säger de och visar bilder.

– Under utbildningen bar vi uniform, med stärkta kragar varje morgon. När vi tog examen fick vi byta till vit klänning.

Att vården i dag innehåller betydligt mer teknik än för 50 år sedan är de eniga om, vården har blivit mycket mer avancerad och sjuksköterskorna har fått en eget akademisk disciplin; vårdvetenskap. Det är en stor skillnad.

– Yrket är mer självständigt i dag. På den tiden fick vi inte säga du till vare sig doktorn eller patienterna. När du-reformen kom tog det faktiskt emot i början att ställa om.

Men vilket bra yrke de valde, de har kunnat vidareutbilda sig och variera arbetsuppgifterna, och haft möjligheten att jobba hur mycket och hur länge de velat, både utomlands och i Sverige. Och tillbaka har de fått enormt mycket av patienter och kollegor.

– Lönerna har inte hängt med i utvecklingen tyvärr. Det och de tuffa arbetstiderna är nog de stora orsakerna till att det är svårt att rekrytera vårdpersonal på många håll i dag.

Årets träff avslutades på fredagskvällen med festlig middag på Pilkrog, där sjuksköterskorna också samlades för att fira på examensdagen.