Minnesord Hans Schöier, chefredaktör och publicist, Stockholm, har avlidit, 93 år gammal. Han efterlämnar barnen Ragnhild, Isa och Dag med familjer.

Hans Schöier var en framträdande publicist och chefredaktör för Eskilstuna-Kuriren mellan 1965 och 1989. Som ordförande för Svenska Tidningsutgivareföreningen, 1982-1990, var han den svenska dagspressens talesman.

Hans var en mycket skarpsint och dedikerad yttrandefrihetsvän. Vi hade förmånen att få lära känna Hans i just den egenskapen. Han ägde en driven analytisk förmåga och en uthållig vilja att komma till en filosofisk övertygelse och ståndpunkt. Han fortsatte sitt engagemang långt efter att han slutat sin yrkesmässiga bana.

Man hörde ofta från honom. Ett uppfordrande ”Hej, det är Hans!” i luren varslade alltid om ett intressant samtal som gav åtskilligt att tänka på innan ämnet var uttömt och det avslutades: ”Så bra, då var det utrett, vi hörs!”

En av sina mest bestående insatser gjorde Hans som lagstiftare. Han ledde som ordförande det parlamentariska utredningsarbete som 1992 resulterade i en helt ny yttrandefrihetsgrundlag. Framsynt formulerades här under Hans ledning – långt innan internet ens var ett begrepp - utgångspunkterna för den s k databasregel som i dag ger ett robust grundlagsskydd för mediernas digitala publiceringar. För detta ska vi vara oerhört tacksamma – det hade aldrig gått att genomföra 20 år senare.

Kapitlet med överväganden om yttrandefrihetens betydelse för ett fritt och öppet samhälle är tidlöst. Där finns många citat från Hans som blivit klassiska. Sina egna utgivarerfarenheter sammanfattade han i en fråga och en uppmaning: Är det sant? Tänk på att du hanterar människor! – En pressetisk katekes som räcker långt för en ansvarskännande publicist som tror på yttrandefriheten.

Vi är många som med saknad minns Hans för den glädje och kunskap han spred.