Lars föddes i Kristianstad. Han kom senare att bo i Sundbyberg.

Han engagerade sig tidigt i politiken och var bland annat socialnämndens ordförande. Lars arbetade också för Rädda Barnen i olika länder, bland annat i Jemen.

I slutet på 80-talet kom han till Eskilstuna, som ombudsman för Hyresgästföreningen. Han blev så småningom förste ombudsman och chef på föreningens kontor.

Efter pensioneringen utsågs Lars till förtroendevald ordförande i Hyresgästföreningen, både lokalt i sitt bostadsområde och centralt i föreningsstyrelsen.

Hans stora kunnande och intresse inspirerade oss att fortsätta det viktiga arbetet för oss hyresgäster.

Lars lämnar ett stort tomrum efter sig, både som förtroendevald, mentor och vän.

Hyresgästföreningen i Eskilstuna