Lars Holm - en dragspelsledare utan dragspel.

Mitt under styrelsemötet för dragspelklubbens Smedbälgarna kom telefonbeskedet att vår ordförande Lars Holm just avlidit.

Varje tisdagskväll kom han till klubblokalen i Viptorp och lyssnade på Stora Gruppens spelövning, eftersom han förutom att vara klubbordförande också var kontaktman för den gruppen. Men den här tisdagen uteblev han trots styrelsemötet före spelningen. Vi hade fått beskedet att han lagts in på sjukhus.

Lars Holm var en sann och ivrig vän till dragspel och dragspelsmusik. Och detta trots att han själv inte spelade det instrumentet och inte heller något annat. När hans hustru Merja började i Smedbälgarna i slutet av 90-talet skjutsade han henne och hennes dragspel till spelövningarna. Oftast satt han kvar i lokalen och väntade – och lyssnade. Som den gamle dansör han var njöt han av god musik och härliga rytmer. Men som den erfarne föreningsmänniska han framförallt var tyckte han sig kunna använda tiden i lokalen till att bidra med något i klubbverksamheten. Han valdes till ordförande 2005-2010 samt åter igen 2014-2018 och hade just före sin död tackat ja till ännu en tvåårsperiod.

Som ordförande var Lars noggrann och målinriktad. Han höll effektiva styrelsemöten, var noga med informationen till medlemmarna, följde upp besluten, utnyttjade sitt enorma kontaktnät och månade starkt om klubbens ekonomi genom att exempelvis ordna spelningar. Medlemsgrupperna måste ju spela in pengarna till lokalhyran. I klubbens stora arrangemang, som det årliga Smédraget i Vilsta och Dragspelsfrossan i Strängnäs, var alltid Lars aktivt pådrivande och ingick oftast i arbetsgruppen. Särskilt mycket gladde han sig åt att dragspelsstämman i år ska 20-årsjubilera. Och han hade tänkt sig att det var han som skulle inviga det Smédraget.

Så blir det nu inte, men planeringen för dragspelsstämman fortgår. Och de av oss 73 medlemmar som är på plats första lördagen efter midsommar kommer att under invigningsmarschen skänka en tacksamhetens tanke till Lars Holm för allt arbete han har lagt ner på vår dragspelsklubb. Och hans kära Merja står nog och säljer lotter i år också!

För Smedbälgarna i Eskilstuna

Styrelsen