En dag i november förra året avled Mats Höök, 89 år gammal. Han efterlämnade hustrun Agda, dottern Lena med maken Bo Masser, barnbarnen Johan, Eric och Nils samt Mats bror Lars.

Mats Höök föddes i Hällefors i Västmanland, där hans far var bokhållare på bruket. Efter skolåren på hemorten tog Mats studenten i Ludvika och fortsatte därefter sina studier i Uppsala. Där blev han filosofie magister med ämnena matematik och fysik. En tid var han amanuens på Fysikum. På studenthemmet träffade han sin blivande hustru, och 1953 stod vigseln i Skelleftehamn.

På 1950-talet blev båda makarna anställda som adjunkter vid Högre allmänna läroverket i Eskilstuna, det som med tiden skulle bli S:t Eskils skola. Mats Höök var en utmärkt och av eleverna omtyckt mattelärare, det har omvittnats. Han hade tålamod och gav sig tid att förklara problem också för dem som inte hade så lätt för sig.

Den som har hand med siffror blir ibland anlitad även i andra sammanhang, och Mats Höök blev ofta kassör eller revisor i olika föreningar, bland annat i Humanistiska Förbundet i Eskilstuna. Som folkpartist ingick han en tid i kommunrevisionen.

Mats var en hjälpsam man. Han skjutsade folk i sin Yaris, och han infann sig med en batteriladdare när vi hade behov av hjälp. Han fick många vänner bland pensionärer, bridgespelare och korsordslösare, som alla uppskattade hans stillsamma humor. Naturvetaren hade blivit alltmer av en humanist.

Vi saknar honom nu som en mångårig arbetskamrat och en god vän.

Ragnar Lindholm, Harald Åström