Några av oss kände honom redan från den tid han jobbade på Volvo och som serviceingenjör och instruktör gjorde sig populär och ihågkommen i många länder över stora delar av världen. Många servicetekniker inom Volvo världen över har uppskattat Ralph som en duktig pedagog och tekniker.

Han var tidigt med och startade och satte fart på projektet Förstlingen II, där man har byggt en fullskalig kopia av Sveriges första ånglok, Förstlingen, från 1853. Ralphs medryckande förmåga och färdighet i att bland annat få sponsorer och att ställa upp att tillverka delar och att finansiera detta stora projekt, var en starkt bidragande orsak till att det gick att slutföra projektet och att ett ånglok på samma sätt som 1855, det vill säga den normalspåriga varianten, stod klart att invigas 2004, efter cirka 10 års arbete.

Att lokomotivet stod färdigt, eller åtminstone nästan(!), fick inte Ralph att sätta sig ned och vila på lagrarna, utan han fortsatte oförtrutet att vidareutveckla det historiska Förstlingsprojekt för att få det till ett dragplåster för hela Eskilstuna. Med glädje konstaterar vi att han fick vara med och deltaga i invigningen augusti 2018, av den speciella järnväg som vi byggt i Munktellstaden för att synliggöra Förstlingen II för allmänheten. Då hade han några år tidigare övertagit Ordförandeskapet i vår förening och arbetade hela tiden med att skapa visningar, uppträden och ytterligare projekt.

Mycket av föreningens arbete gjordes av Ralph själv och hans ledarskap inspirerade oss andra i styrelsen. För Ralph fanns inte ett nej, han fortsatte envist att bearbeta motståndet tills man förstod vad som var riktigt! Det kan nämnas att det tog nästa 10 års bearbetning av Eskilstuna kommun för att äntligen få tillstånd och hjälp med att bygga Förstlingen II:s egna järnväg. På vårt senaste styrelsemöte bad han oss stödja honom för att bygga ut vår första etapp av järnvägen med ytterligare längre spår.

Vid de flesta av våra visningar var han med, transponerad till Theofron Munktell själv. Han hade studerat och skaffat sig stor kunskap om denne ledande industriman från Eskilstuna, som på 1800-talet startade och utvecklade det som i dag är Volvo i Eskilstuna. I dessa fantastiska framträdanden berättades hur ”han” (in spe) åstadkom flera av de industriella framsteg som tog Sverige från en fattig jordbruksnation långt bort i världens utkant till en världsledande industrination.

Vi kommer att minnas Ralph Angestam och hans kreativitet, goda föredöme och envishet som var en stor tillgång för vår förening.

Styrelsen Intresseföreningen II

genom Roland Ärlebäck