Roland Gustavsson, Hållsta, har avlidit i en ålder av 74 år. Närmast anhörig är makan Pia.

Roland är känd av många vänner och grannar i Hållsta. Först som förvaltare på Årby säteri under många år, men också som Centerns representant i kommundelsnämndens fullmäktige. Roland var också en aktiv ledamot i Åkerlundsbackens samfällighetsförening.

Roland Gustavsson, som jobbat i jordbruket, insåg tidigt att vi måste värna om klimatet och jordens resurser genom att komma bort från beroendet av fossila bränslen. Roland kom tidigt med i Södermanlands Energiförening, som har sitt ursprung i Hållsta genom föreningens grundare byggnadsinspektören Erik Jonsson.

Roland har i handling visat sitt starka engagemang för förnybar energi genom att tidigt ordna kurser om hur man bygger paneler för solvärme, och genom att installera sådana på sitt hus. Han har också installerat solceller för att göra egen el. Roland visade med stor gästfrihet gärna upp sina anläggningar för intresserade besökare.

In i det sista var Roland aktiv i föreningen som ordförande, som utställare på mässor och som medverkande i andra evenemang där föreningen var med.

Ett av de sista projekten blev att leda en studiecirkel i hur man bygger om en bil för eldrift.

Vi är mycket tacksamma för Roland Gustavssons gärning och vill fortsätta att verka för en hållbar värld i hans anda.

För Södermanlands Energiförening

Lauri Sankari, Leif Lundborg, Tord Dahlen