En av Centerpartiets mångåriga medarbetare, Roland Gustavsson, har lämnat oss.

Roland var främst aktiv inom Centerpartiet på 1980- och 90-talen. Under den tiden var han ordförande i Centerpartiets kommunkrets.

Roland hade också uppdrag inom politiken. Han var ledamot av kommunfullmäktige mellan åren 1986 och 1998. När kommundelsnämnderna infördes 1982 så tog Roland plats i kommundelsnämnd Husby – Ärla och där arbetade han under hela den tid som kommundelsnämnderna fanns i Eskilstuna kommun.

Frågor som rörde den egna hembygden låg Roland varmt om hjärtat. Han fick utlopp för sitt intresse för teknik när han i början av 80-talet engagerade sig i Tekniska servicenämnden och senare Eskilstuna Energi och Miljö.

Vi, som är aktiva nu, känner en stor tacksamhet för det engagerade arbete som Roland utförde både i politiken och i Centerpartiets kommunkrets.

För Centerpartiet i Eskilstuna

Maria Dahlin, ordförande i kommunkretsen

Christina Andersson, fd gruppledare