Rune Jarl har avlidit i en ålder av 92 år.

Jag lärde känna Rune och hans fru Birgith när jag som nybliven pensionär blev medlem i Hörselskadades förening, Strängnäs. På grund av sjukdom tjänstgjorde Rune en tid 2002 som både ordförande och sekreterare i föreningen. Från februari 2003 till februari 2010 enbart som ordförande.

Under Runes tid som ordförande kom kontrollerna av hörslingor i gång i allmänna lokaler, särskilda boenden i kommunen och kyrkor. I arbetet deltog förutom Rune kassör Jonas Barsch, Ulla Porsbjer och Gunnar Lange.

Under 2005 fick föreningen en egen hemsida och e-post. Vid årets slut hade föreningen 180 medlemmar, vilket var den högsta siffran hittills. Vi hade även ett bra samarbete med kommunens hörsellärare Marie-Louise Magnusson. Föreningen deltog i Riksförbundets och Distriktets aktiviteter. Det ordnades medlemsmöten, utflykter, föredrag och studiecirklar.

Rune hade ett stort kontaktnät och hade även pondus. När han på sin breda småländska kom med förslag så blev det så.

I februari 2010 drog sig Rune tillbaka med ålderns rätt för att bli pensionär på heltid med sin Birgith.

Som representant för föreningen tackar vi för Runes engagemang och minns honom med värme och tacksamhet.

Vårt deltagande till Birgith samt barn och barnbarn.

För Hörselskadades förening, Strängnäs

Silja Ehnvall,

före detta sekreterare i föreningen