Vi i tidigare Veteransällskapet Uvarna, Eskilstuna Flygklubb, drabbades av sorg när beskedet kom att vår kamrat Rune Johansson plötsligen lämnat oss.

En sann kamrat som med sitt lite truliga sätt förgyllde våra möten. Hans ofta raka, kanske bryska idéer kom många gånger att efter ett tag anammas av övriga i gänget.

Jag minns med glädje speciellt de stunder jag fick med Rune under flygning, och vid underhåll av flygplan. Särskilt runt vårt gemensamma veteranflygplan Foka. Rune älskade att flyga den klenoden. Den glädjen i hans ansikte gick inte att ta fel på!

När en nära vän i kamratgänget plötsligen rycks bort stannar verksamheten ett tag innan alla inser att livet trots allt går vidare.

Vi minns Rune Johansson med tacksamhet och hoppas att han får fin flygning där uppe bland molnen.

Lars Erik Lundgren

Veteransällskapet Uvarna, Eskilstuna Flygklubb