Som tidigare meddelats har Sture Appelblom avlidit vid 88 års ålder efter en kort tids sjukdom. Han har haft ett bra, intressant och rikt liv som han delade med sig av. Han saknas av nära släktingar och vänner.

Att fått lära känna Sture och hans framlidna hustru Margareta var en förmån för oss. Vi fick del av Stures berättelser och fick en större insikt om bygden och hur livet var ute på Selaön. Han var en son av sin tid och vi fick höra berättelser om när han som ung arbetade med sin pappa på pråmarna i Mälaren och senare som maskinist på bogserbåten Beta, som drog kalkpråmar från Gotland till olika hamnar utmed Sveriges östra kust. Därefter fortsatte han inom Stockholm Vatten. Hela familjen Appelblom står för stor erfarenhet av och kunskap om historien och sjöverksamheten och dess betydelse för Selaötrakten.

Sture ägde förmågan att både dokumentera och fotografera bygden med till exempel soldattorpen som man kan läsa om i Hembygdsföreningens bok ”Soldatarvet”. Han berättade på ett sätt som gjorde att vi blev bekanta med och delaktiga i såväl historien som framtiden på Selaön.

Vi saknar Sture och hans Margareta när de inte längre åker förbi på sin flotte ut till sitt fina Lindö. Det känns helt enkelt tomt utan dem.

Birgitta Strindberg & Bo Ekberg

På Slipudden