Det var med största bestörtning som vi på midsommaraftonen nåddes av meddelandet att vår seglarvän och ”jollepappa” Sven-Arne Bjällhage hastigt avlidit. Våra tankar går till hans familj som förlorat en make, far, farfar och morfar.

Sven-Arne var en sann eldsjäl inom Torshälla Segelsällskap där han 1959 upptogs som medlem. Han har under åren haft många uppdrag inom sällskapet, men det vi främst minns honom för är att han drog igång en omfattande och framgångsrik ungdomsverksamhet som hade sin glanstid under 70-90-talet. Framskjutna placeringar på såväl nationell som internationell nivå krönte denna epok. Många jolleseglare och deras föräldrar minns honom som en varsam och alltid rättvis ledare med stora mål. Alla större jolleseglingar som TSS haft förmånen att arrangera var frukter av hans arbete.

Med sin bakgrund som byggnadsarbetare blev han dessutom en självklar arbetsledare så snart något byggprojekt drogs igång på vår klubbholme Lövskär. Utan hans insatser hade vårt kära Lövskär inte varit den fina ö som den idag är.

Förutom allt praktiskt Sven-Arne varit engagerad i så har han varit en av initiativtagarna och en mycket betydelsefull medarbetare vid framtagning av segelsällskapets jubileumsbok, TSS 90 år, som utkom 2017.

Vid TSS årsmöte i februari 2018 valdes Sven-Arne med acklamation till hedersmedlem i sällskapet.

Vi lyser frid över hans minne när han nu kastat loss på sin sista seglats.

Vännerna i Torshälla Segelsällskap