Rolf var under många år tillsammans med hustrun, Inger, drivande kraft i Ärla Stenkvista Hembygdsförening. 
Rolf kom med i föreningen 1994 och blev föreningens ordförande 1997. Kassör var han från 2010 då hustrun blev ordförande. 
Det är ingen överdrift att säga att Rolf ägnade hela sin livsgärning åt föreningen.
Han redigerade föreningens årsskrift och under hans tid moderniserades föreningen bland annat genom ett omfattande arkiv- och digitaliseringsarbete som ännu pågår.
Rolf var också en god och omtänksam medmänniska.
Rolf och Inger fanns alltid tillgängliga för föreningens medlemmar och det är med stor saknad vi tar farväl av Rolf.
Våra tankar går till hans hustru och vi sörjer med henne.

Medlemmar i Ärla Stenkvista hembygdsförening i Eklången 
Björn och Ann-Sofi Hallberg, Fred och Gunlög Hallberg, Mario Matteoni