Till minne

Både Ulla och jag engagerade oss i den lokala Rädda Barnen-avdelningens styrelse.

Vi, och Jan, drogs också in i kyrkokören som fått ny kantor. En blåslampa i positivaste bemärkelse. Från en kör på 12 personer till runt 40 sångare! Och damkör, manskör, dubbelkvartetter, kvartetter och till och med en flickkör. Både Ulla och Jan hade engagerat sig i församlingsarbetet. Jan som ordförande i kyrkorådet och Ulla som kyrkvärd. 

Även i Gripsholmsföreningen gjorde Ulla insatser, som styrelseledamot och valberedare. När Gripsholms slotts 450-årsjubileum skulle firas på 80-talet, blev Ulla effektiv sekreterare i Jubileumskommittén. Det fasta stödet, navet i den inre och yttre krets av funktionärer som genomförde mastodontevenemanget.

Ullas glittrande blick förgyllde också vårt privata umgänge. Påskluncherna på Kalkudden med Ullas goda – oftast italienska – mat. Glöggfester och uppsluppna kräftskivor i vårt lusthus.1999 avled Jan och Ulla blev ensam på Kalkudden. Vi blev alla äldre och kanske mindre ”uppsluppna”. Ulla fick också problem med kroppen och drog sig undan till det nya hemmet i Kadetten.

Kontakterna inskränkte sig till mail och telefon och sista gången vi träffades var då vi drack kaffe hos henne i den nya lägenheten.

Vi förlorar en mycket kär vän som vi haft så roligt ihop med under många glada år. Våra varmaste tankar till Laura, Annika, Cecilia och Johanna med familjer. Vi sörjer med er.

Mats Werner