Många kommuninvånare har ställt frågor som berör landsbygden och de mindre tätorterna på tidningens valsajt #kan du lova. Foto:

Alla utom S lovar satsa på landsbygden

Flen

På tidningens valsajt #kandulova handlar en stor del om frågor som berör landsbygden i Flens kommun. Här får Flens största partier svara på vad de tänker göra för att utveckla landsbygden.

Bredband på landsbygden, skolskjuts, cykelbanor i kringorterna och kommunikationer. Det är några av frågorna som väljarna i Flen tycker är viktiga. Frågor som berör landsbygden och de mindre orterna i kommunen dominerar på tidningens valsajt #kan du lova.

En väljare ställer dessutom frågan "Kan du lova att satsa mer på landsbygden i stället för att ensidigt prioritera centralorten?"

Här svarar alla partier utom ett ja. Det är Socialdemokraterna som svarar "Nej, det kan vi inte lova, vi vill ha en kommunal service som tillgodoser våra invånares behov i alla delar av kommunen!"

– En kommun har skyldighet mot alla sina invånare. Vi kan inte lova att vi ska ha mer service på ett än på ett annat ställe, säger Anders Berglöv, S.

Partiet ställde sig dock bakom när kommunfullmäktige beslutade att ge uppdraget att kommunen ska jobba med en landsbygdsstrategi.

På samma fråga, "kan du lova att satsa mer på landsbygden" svarar Sverigedemokraterna "Självklart! Levande landsbygd är en av våra största prioritetsfrågor." Men partiet utvecklar inte i svaret vad de konkret vill göra för landsbygden eller vad partiet har gjort.

– Vi vill underlätta för företag att etablera sig, att handläggningstiden i bygglovsprocessen ska gå snabbare. Vi vill också bevara landsbygdsskolorna och att det ska gå tätare turer i kollektivtrafiken och att det ska gå att ta sig till de större städerna med både tåg och buss, säger Christine Hallinder, SD, till tidningen.

Vad har ni jobbat för under innevarande mandatperiod?

– Jag är ganska nyinsatt och har inte varit med under hela mandatperioden. Men vi har inte kunnat påverka så mycket för vi har varit motarbetade av andra partier, säger Christine Hallinder.

Har andra partier motarbetat er när ni velat ha bättre kollektivtrafik och andra landsbygdsrelaterade frågor?

– Vi har röstat för att behålla landsbygdsskolor och vi röstade emot att den stora skolan skulle byggas i Flen. Det är ett exempel när vi motarbetades när vi röstade mot den stora skolan, säger Christine Hallinder.

Centerpartiet lovar att satsa mer på landsbygden och berättar att de har drivit frågan om att bevara landsbygdsskolorna, utvecklingen av bredband och arbetet med ortsutveckling. Partiet kommer fortsätta att arbeta med dessa frågor och för mer kollektivtrafik mellan orterna.

– Vi vill också bygga trygghetsboende och jobba för att kommunen har lägenheter att anvisa på småorterna för både nya och gamla svenskar. Men det behöver inte vara kommunen som bygger bostäderna, säger Karina Bundgaard Krogh, C, till tidningen.

Moderaterna svarar på sajten att partiet vill ha mer ändamålsenliga regler för strandskyddet för att det ska vara enklare att bygga på landsbygden. Moderaterna har också lagt fram ett förslag om landsbygdsstrategi.

– Vi tog fram uppdraget om en landsbygdsstrategi för att vi har en kommun som till stor del består av landsbygd. Det är inte bara fint och härligt med landsbygd utan det ska kunna fungera att leva och verka där. Landsbygden ska inte ha ett eget sidospår och behandlas på ett visst sätt, men det är viktigt att den uppmärksammas. Det får inte vara svårare att bo på landsbygden än i stan, det är en viktig hållpunkt, säger Emma Dahlin, M.

Hon säger vidare att partiet vill utveckla besöks- och turistnäringen, utveckla pendlingsmöjligheter och busstrafik samt har lagt en motion om aktivt skolval och utredning av skolskjutsreglementet.

Detta vill de andra partierna göra för landsbygden

Vänsterpartiet: Satsa på förbättrad samhällsservice på landsbygden. Har föreslagit bättre och billigare kommunikationer, stödjer utbyggnaden av fibernätet och att kommunen ska erbjuda e-tjänster så att man kan göra saker utan att resa till en tätort.

Miljöpartiet: Svarar "ja" på frågan om att satsa mer på landsbygden men skriver "vi vill göra långsiktiga och hållbara lösningar för hela kommunen, inte satsa ensidigt på någon."

Liberalerna: Har under den senaste mandatperioden lagt fram förslag om belysning på busshållplatser, offentliga toaletter på samtliga orter, avsätta 100000 kronor till varje bygderåd i kommunen för att stödja eldsjälarnas arbete samt att ge barn/ungdomar och pensionärer gratis busskort.

Kristdemokraterna: Vill satsa på bra kommunikationer, bredbandsutbyggnad och projektet med ortsutveckling på alla kommunens orter.

Kan du lova?

Vill du ställa en fråga till politikerna?

Gå in på sajten kandulova.sormlandsmedia.se. Klicka på Skicka fråga. Där skriver du in din fråga som ska börja med "Kan du lova". Frågan kan som längst vara 140 tecken lång.

Du behöver uppge ditt namn och kontaktuppgifter till oss men behöver inte skriva under med ditt namn, du kan använda signatur.

Frågan ska gälla det politikerna i kommun eller landsting styr över, som vård, skola eller kommunikationer.

Frågorna publiceras efter hand.

Följ hur svaren på frågan du ställt kommer in på samma sajt. Du kan också dela din fråga, och politikernas svar, i sociala medier.

Läs också

( 9 st )

Läs mer om dessa ämnen

Valet2018Flen#kandulovaLandsbygd
Relaterat