Hammarvallen i Flen, en lokal där hyrorna är starkt subventionerade. Foto:

Blygsamma bidrag till Flens föreningar

Flen

Flen ger minst bidrag i länet till sina föreningar, det visar en sammanställning från Kolada, kommun- och landstingsdatabasen. — Det är inte riktigt så illa som det ser ut, säger fritidschefen.

Förra året fick föreningslivet i Flen i snitt 16 kronor per invånare i kommunalt bidrag. Med den siffran hamnar kommunen överlägset längst ner på Sörmlandslistan där den som satsar näst minst är Strängnäs kommun med 61 kronor per invånare.

Men det finns förklaringar till den modesta bidragsdelen.

— Det är inte riktigt så illa som det ser ut, det finns mer i budgeten om föreningarna söker och sedan har vi hyressubventionen, säger Carla Swenson, Flens fritidschef.

Två gånger om året betalar kommunen ut det lokala aktivitetsstödet till barn och unga. Summan baserar sig på hur stor andel aktiva föreningarna har haft och därför blir siffran lägre om det varit färre deltagare vid de olika sammankomsterna.

— Vi går på föregående års resultat och det minskar hela tiden. Det gör att det blir ett överskott i slutet av året, men vi kan inte flytta om det till exempelvis extra föreningsbidrag. Reglementet styr hur vi jobbar med utbetalningarna. Jag hoppas att det ska sökas mer bidrag från föreningarna, det är en liten brist från deras sida, säger Swenson.

Låga bidrag förklaras också av låga lokalhyror.

— Vi har en kraftig hyressubvention, noll kronor för hyra i barn- och ungdomsverksamhet, det ger ett bidrag på mellan 750 000 och en miljon om året. Det är inget som märks i bidragsutbetalningarna, det märks i att de inte behöver betala hyra. Sen har vi det extra föreningsbidraget på två miljoner totalt, där var det många som sökte pengar främst för utrustning, säger Carla Swenson

Mest bidrag i Sörmland ger Trosa kommun med 209 kronor och näst mest ger Vingåkers kommun med 188 kronor. Snittet för hela landet är 89 kronor per invånare.

Läs mer om dessa ämnen

Flens kommunFöreningsliv

Mest delat denna vecka